Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus13219.03.20121
Kaupunginvaltuusto4226.03.20123

14668-2011 (014)

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 132

Turun kaupungin keskusvaalilautakunta 16.2.2012:

Saatuaan valtuuston puheenjohtajan kirjeen, jonka mukaan Vasemmistoliitto r.p:n varavaltuutettujen määrää tulisi täydentää, keskusvaalilautakunta ilmoittaa kunnioittaen, että lokakuun 26 päivänä 2008 toimitettujen kunnallisvaalien tulosteen perusteella nykyisten varavaltuutettujen jälkeen eniten ääniä ovat saaneet kojekokooja Susanna Aalto ja kääntäjä, opiskelija Annika Karvonen, jotka ovat saaneet vaalissa keskenään saman äänimäärän. Keskusvaalilautakunta on toimittanut tämänpäiväisessä kokouksessaan Aallon ja Karvosen välillä arvonnan, jonka tuloksen perusteella keskusvaalilautakunta on vahvistanut, että kaupungin vaalikelpoinen asukas, kojekokooja Susanna Aalto on valittu Vasemmistoliitto r.p:n varavaltuutetuksi tästä alkaen vuoden 2012 loppuun. Aalto on varavaltuutettu kaikkien saman puolueen listalta aikaisemmin varavaltuutetuiksi vahvistettujen jälkeen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen keskusvaalilautakunnan ilmoituksen, että Susanna Oksala (ent. Aalto) on valittu Vasemmistoliitto r.p:n varavaltuutetuksi vuoden 2012 loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 42

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen keskusvaalilautakunnan ilmoituksen, että Susanna Oksala (ent. Aalto) on valittu Vasemmistoliitto r.p:n varavaltuutetuksi vuoden 2012 loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoOksala Susanna
tiedKeskushallinto, lista-asiat ja hallinto
tpvKeskushallinto, talouspalvelukeskus, palkanlaskenta palkkiot
tiedVasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä