Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta7028.02.201212
Kaupunginhallitus13819.03.20127
Kaupunginvaltuusto5026.03.201211

2229-2012 (032)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Yj)

Tiivistelmä:

Ympäristönsuojelutoimisto on valmistellut uuden ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Kaupunginhallitukselle esitetään, että taksamuutos viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ympkaalk § 70

Ympäristönsuojelutoimisto 7.2.2012 /

Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.1.2006 (§ 14) voimassa olevan Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan.

Taksaa on tarpeen tarkistaa kuuden vuoden aikana tapahtuneen kustannusten nousun sekä uusien viranomaistehtävien vuoksi. Uusina maksuina on mukaan otettu pilaantunutta maaperää koskevien ilmoitusten ja lupien maksut sekä ympäristönsuojelulain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaiset toiminnan rekisteröintiä ja tietojärjestelmään merkitsemistä koskeva maksut.

Maksutaulukossa ympäristölupaa edellyttävien laitosten ja toimintojen osalta on ehdotuksessa vanhaa taulukkoa yksinkertaistettu ja lehti-ilmoituskulut on määritetty laskutettavaksi todellisten kustannusten mukaan, kun ne aiemmin on määritelty osaksi ympäristölupamaksua.

Muissa suurissa kaupungeissa ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ovat samaa suuruusluokkaa.

Liite 1Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi

Liite 2Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaulukoksi 

Oheismateriaali 1Voimassa oleva ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen: 

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää osaltaan hyväksyä esitetyn ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla lautakunta esittää, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaa jatkossa ympäristö- ja kaavoituslautakunta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli ympäristönsuojelusuunnittelija Olli-Pekka Mäki.

Kh § 138

Liite 1Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi

Liite 2Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaulukoksi 

Oheismateriaali 1Voimassa oleva ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että taksan hyväksymistä koskeva toimivallan siirtäminen kaupunginvaltuustolta ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ratkaistaan toimintamalliuudistuksen yhteydessä uusittavassa johtosäännössä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 50

Liite 1Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi

Liite 2Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaulukoksi

Oheismateriaali 1Voimassa oleva ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että taksan hyväksymistä koskeva toimivallan siirtäminen kaupunginvaltuustolta ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ratkaistaan toimintamalliuudistuksen yhteydessä uusittavassa johtosäännössä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tiedPursiainen Sari


Liitteet:

Ympkaalk § 70
Liite 1:Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi
Liite 2:Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaulukoksi

Kh § 138
Liite 1:Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi
Liite 2:Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaulukoksi

Kv § 50
Liite 1:Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi
Liite 2:Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaulukoksi