Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 25.05.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 02.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:18 Turun linna, Bryggman -sali, Linnankatu 80, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
68 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
69 § Pöytäkirjan tarkastus
70 § Suurtuotantotuen jakaminen vuodelle 2024
71 § Iltakouluasia
72 § Iltakouluasia
73 § Nuorisotoimijoiden kohdennetut erityisavustukset kesä 2023
74 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2023
75 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
76 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
77 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
78 § Kilpailutuksen käynnistäminen Vimman Yökahvilatoiminnan ja jalkautuvan työn järjestämisestä / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon