Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta7425.05.20237

13538-2022 (00 00 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2023

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 74

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Petra Peltonen:

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokousaikataulu on sovitettu kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikatauluun ja asioiden käsittelyn vuosikelloon.

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyy vuoden 2023 syyskauden kokousaikataulun seuraavasti:

24.8. seminaari (kokopäiväinen, alustava) ja kokous

28.9. kokous

26.10. kokous

23.11. kokous

14.12. kokous ja jouluruokailu

Lisäksi kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää, että tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunginorkesteri
tiedKirjastopalvelut
tiedMuseopalvelut
tiedNuorisopalvelut
tiedXXXXX