Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta7525.05.20238

611-2023 (00 01 02, 02 02 02, 00 01 02)

Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 75

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.4.2023 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:​

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli huhtikuun lopussa 158 henkilötyövuotta, mikä on lähes sama kuin vuosi sitten. Sairaspoissaolot ovat selvästi vähemmän kuin viime vuonna (6,3 %) ollen nyt 4,0 %.

Projektitoiminta pois lukien henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 50 000 euroa suurempina kuin viime vuonna tähän aikaan. Toimintatuloissa on projektirahoitusta noin 235 000 €. Palveluostot ovat tavanomaisella tasolla vuoden aikaan nähden. Sen sijaan tarvikeostoissa on sekä koko vuoteen kohdistuvia kustannuksia että ylityspainetta (sähkö).

Kävijämäärä on lähes 15 % enemmän kuin vuonna 2022, mutta ei vieläkään vastaa vuoden 2019 lukuja. Lainojen määrä (1 066 566) on 8,5 % vähemmän kuin viime vuonna (1 166 161) ja johtuu osittain Varissuon kirjaston kiinniolosta. Varissuon kirjaston lainat olivat viime vuonna tähän aikaan 59 602. Käyttäjäkoulutuksia (276 kpl) oli enemmän kuin viime vuonna (249 kpl), osallistujia niissä 4 155. Tapahtumia oli 572 (623 viime vuonna).

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Orkesterissa oli huhtikuun lopussa 82,6 henkilötyövuotta, mikä on 2,3 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolot ovat edellisvuoden huhtikuuhun verraten suuremmat, 1,8 % (2022: 0,4 %).

Toimintatuotot ovat yhteensä noin 535 000 € ja ne ylittävät edellisvuoden alkukevään merkittävästi. Toimintatuotot ovat vuoden ensimmäisen neljän kuukauden ajalta 60 % talousarviosta. Toimintakulut noudattelevat talousarviota ollen hieman alle puolet arvioidusta, n. 3,1 miljoonaa.

Orkesterin yleisömäärät ovat jatkaneet kasvamistaan koronavuosien jälkeen, ja yleisömäärä ylittää alkuvuoden osalta vastaavan ajan vuonna 2019. Yleisöä orkesterin kaikkiaan 85 konsertissa ja tapahtumassa on tammi-huhtikuussa ollut 28 150 henkilöä. Konserttitalon kaikkiaan 15 ulosvuokraustilaisuudessa on alkuvuoden aikana vieraillut 9 067 asiakasta.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Kävijöitä museossa oli 81 170, kun viime vuoden tammi-huhtikuussa kävijöitä oli 94 720. Maksaneita asiakkaita vieraili museossa vuoden alusta yhteensä 42 333, kun vuotta aiemmin heitä oli samalla ajanjaksolla 54 033 eli maksavien asiakkaiden määrä oli laskenut vuoden takaisesta 22 prosenttia. Maksavista asiakkaista museokortilla tuli alkuvuoden aikana 16 059 kävijää, kun vuotta aiemmin heitä oli 18 148 eli laskua tässä oli 12 prosenttia. Vuoden 2022 korkeampaa kävijöiden ja maksavien asiakkaiden määrää selittää mm. viime vuonna Biologisessa museossa suuren suosion saanut Kappas kakkaa -näyttely: se veti alkuvuodesta ennätysyleisön eli maksaneita asiakkaita oli 12 368 kun tänä vuonna museossa on vieraillut 5805 asiakasta vähemmän. Myös WAM ja Turun linna vetivät vähemmän yleisöä tämän vuoden alussa kuin vuotta aiemmin.

Pääsymaksu-, opastus-, vuokra- ja opastustuloa sekä museokaupan myyntituloa kerättiin tammi-huhtikuussa yhteensä 557 283 € kun vuotta aiemmin summa oli 553 801 €. Pääsymaksukertymä oli laskenut vuoden takaisesta 2,8 prosenttia, mikä on seurausta matalammasta maksavien asiakkaiden määrästä. Kokonaisuutena museon palvelutuloa on kuitenkin kertynyt edellisvuoden tahtiin. Erilaisia avustuksia on kertynyt vuoden alusta 143 366 € kun vuotta aiemmin niitä oli 105 244.

Toimintakuluja on alkuvuoden aikana kertynyt 3 539 746 €, kun vuotta aiemmin kertymä oli 3 542 030 € eli menojen osalta vuosi on kehittynyt edellisvuoden tavoin.

Museopalveluissa oli huhtikuun loppuun kertynyt 114 henkilötyövuotta, mikä on 3 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan (111). Mikäli loppuvuoden henkilötyövuodet kehittyvät vastaavalla tavalla kuin vuonna 2022, ennustetaan koko vuoden htv kertymäksi 131,7. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 4,8 %, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten (3,2 %).

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 99 henkilötyövuotta. Toteuma on vähemmän kuin vuonna 2022 (103 htv). Vähennys johtuu avoimista vakansseista sekä kaupungin sisäisistä siirroista. Sairauspoissaolot ovat 6,5 %. Laskua on viime vuoteen nähden hieman, silloin sairauspoissaoloja oli vastaavaan aikaan 6,9 %.

Kävijämäärissä on selkeää kasvua viime vuoteen nähden, jolloin toimintaan vaikutti vielä koronarajoitukset. Huhtikuussa oli sekä pääsiäisen että vappuaaton juhlintaa. Pääsiäisen aikaan tehtiin mm. erilaisia teemaan liittyviä askarteluja ja kädentaitoja. Turun kaupungin nuorisopalvelut sekä NMKY:n liikkuvan nuorisotyön työntekijät jalkautuivat vapunaattona Turun kaduille ja puistoihin. Sunnuntaina 30.4. yhteensä 16 työntekijää jalkautui kaupungin keskustan, Kupittaan ja jokirannan alueilla sekä Samppalinnan ja Vartiovuoren puistoissa. NMKY:n auto kulki laajemmalla alueella. Työntekijät liikkuvat kaduilla klo 18-02 välisenä aikana. Vappu sujui pääsääntöisesti rauhallisesti ja tunnelma oli iloinen.

Nuorten kesätyöhaastattelut on käyty, nuorisopalveluiden henkilökunta haastatteli yksilöllisesti yli 500 nuorta. Valinnoista tiedotettiin nuorille huhtikuussa. Nuorilta on kerätty palautetta työhaastatteluista ja saatu palaute on ollut positiivista. Haastattelukokemus on koettu hyödylliseksi ja kaupungin kesätyöt on koettu tärkeiksi.

Vimman kahvila toimintaa on uudistettu ja valikoimaa parannettu. Uusia kävijöitä on tullut paljon. On myös aloitettu sunnuntaibrunssit, josta on tullut paljon kiittävää palautetta.

Nuorisopalveluiden talouden toteuma on 31,65 %. Tässä kohtaa vuotta toteuma tasaisen kulutuksen mukaan saisi olla 33,33 %. Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden huhtikuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.

Järjestämistoiminnan vetovoima- ja tapahtumavastuualue

Tapahtumajohtaja Antti Kirkkola:

​-

Liite 1​Talousliite, huhtikuu 2023

Liite 2​Toimintatilastot, huhtikuu 2023

Liite 3​Työvoiman käytön seuranta, huhtikuu 2023

Liite 4​Nuorisopalveluiden huhtikuun toimintaraportti

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 30.4.2023 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.​​​

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Esittelijänä toimi vapaa-aikajohtajan varahenkilö Annina Lehtiö-Vainio.​


Liitteet:

Kulnuolk § 75
Liite 1:Talousliite, huhtikuu 2023
Liite 2:Toimintatilastot, huhtikuu 2023
Liite 3:Työvoiman käytön seuranta, huhtikuu 2023
Liite 4:Nuorisopalveluiden huhtikuun toimintaraportti