Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta7325.05.20236

1235-2023 (02 05 01)

Nuorisotoimijoiden kohdennetut erityisavustukset kesä 2023

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kohdennettua erityisavustusta hakee vuoden 2023 toisessa haussa kuusi yhdistystä yhteensä kahdeksalla hakemuksella. Haettava summa on 5 432,50 euroa. Erityisavustuksina esitetään jaettavaksi 4 036 euroa.

Kulnuolk § 73

Toiminnanjohtaja Maria Halkilahti:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan 25.8.2022 § 93 päivitetty avustusohje nuorisotoimintaan määrittää nuorisoavustustoimintaa sekä antaa nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille yksityiskohtaisempia tietoja avustusehdoista ja avustusten myöntämisen perusteista.

Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustettavan toiminnan on oltava nuorisolähtöistä. Nuorisolähtöisyyttä arvioidessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, ovatko projektit missä määrin nuorten itsensä suunnittelemia ja toteuttamia ja tukevatko ne nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Tapahtuman tai toiminnon tulee kohdentua alle 29-vuotiaille. Avustettavia ryhmiä voivat olla myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorten ryhmät.

Kohdennettu erityisavustus on tarkoitettu yksittäisiin, kertaluonteisiin tapahtumiin ja toimintoihin, jotka eivät ole yhdistyksen toimintasuunnitelmassa. Lautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta myös muuhun tarkoitukseen. Avustusta myönnetään enintään 1 000 euroa/hakemus.

Vuonna 2023 kohdennetuille erityisavustuksille on varattu 17 365 euron määräraha, josta helmikuun käsittelyssä myönnettiin avustuksina 780 euroa. Lisäksi määrärahasta käytettiin 700 euroa maaliskuussa, kun Auralan nuoret ry:lle maksettiin vuonna 2022 myönnetty kohdennettu erityisavustus, joka oli jäänyt laittamatta eteenpäin Kulta-järjestelmässä tehdystä maksumääräyksestä huolimatta. Määrärahasta on siten toukokuun käsittelyssä käytettävissä 15 885 euroa.

Erityisavustukset ovat haettavana jatkuvalla haulla sähköisessä järjestelmässä. Avustushakemukset käsitellään vähintään kolme kertaa vuodessa. Vuoden 2023 toisen käsittelyn valmisteluaikana 12.5.2023 mennessä saapui kahdeksan hakemusta, joiden yhteismäärä on 5 432,50 euroa. Myönnettäväksi ehdotetaan kaikille hakijoille yhteensä 4 036 euroa. Kohdennettuihin erityisavustuksiin varattua määrärajaa jää toukokuun käsittelyn jälkeen jäljelle 11​ 849 euroa.

Kohdennettua erityisavustusta vuoden 2023 toisessa haussa hakeneet yhdistykset:

Liite 1Kohdennettua erityisavustusta vuoden 2023 toisessa haussa hakeneet yhdistykset

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää myöntää kohdennetut erityisavustukset liitteen 1 mukaisesti, ja liitteessä mainituin perustein hylätä Suuri Armo ry:n hakemuksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

​Esittelijänä toimi vapaa-aikajohtajan varahenkilö Annina Lehtiö-Vainio.​

Jakelu

aoHakijat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 73
Liite 1:Kohdennettua erityisavustusta vuoden 2023 toisessa haussa hakeneet yhdistykset