Kaupunginhallitus 02.05.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 09.05.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:14 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
170 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
171 § Pöytäkirjan tarkastus
172 § Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon (Kv)
173 § Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tavoitteet; Etelä-Skanssi (1/2023)
174 § Muutosjohtajan määräaikaisen viran perustaminen
175 § Hallintosäännön palkkioita koskevien määräysten tulkitseminen
176 § Turun kaupungin liittyminen Unesco Creative City of Gastronomy -verkoston kaupungiksi
177 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon