Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus17502.05.20236

13779-2022 (00 01 01)

Hallintosäännön palkkioita koskevien määräysten tulkitseminen

Tiivistelmä: -

Kh § 175

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 20.4.2023:

Kaupunginvaltuuston hyväksyessä pormestarimallin käyttöönoton edellyttämän hallintosäännön jäi hallintosäännön palkkioita koskevassa osassa epähuomiossa määrittämättä kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio, jota aiemmin voimassa ollen hallintosäännön mukaan konsernijaoston varapuheenjohtajalle oli maksettu.

Voimassa olevan hallintosäännön 177 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 2 900 euroa. Konsernijaoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio tulisi rinnastaa em. lautakuntien varapuheenjohtajien tehtävään.

Hallintosäännön 187 §:n mukaan kaupunginhallitus voi antaa tulkintaohjeita, jotka koskevat hallintosääntöön sisältyviä palkkiosäännöksiä sekä päättää palkkioista tästä säännöstä poiketen.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön palkkioita koskevien säännösten tulkintaohjeena, että kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtajan tehtävä rinnastetaan vuosipalkkion osalta kasvatus- ja opetuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varapuheenjohtajan tehtävään.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tätä tulkintaohjetta noudatetaan pormestarimallin käyttöönotosta lähtien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedSarastia Oy
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tpvKonsernihallinto, päätöksenteon tuki