Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus17602.05.20237

3148-2023 (00 04 02, 02 06 01, 02 02 00)

Turun kaupungin liittyminen Unesco Creative City of Gastronomy -verkoston kaupungiksi

Tiivistelmä: -

Kh § 176

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen ja tapahtumajohtaja Antti Kirkkola 16.3.2023:

Turku, Turun seutu, saaristo ja Varsinais-Suomi ovat vahvoja ruuan ja juoman alueita, elintarviketeollisuus on alueella merkittävää ja alueen tutkimus ja koulutus on korkealaatuista. Ruokaan kytkeytyvällä kokonaisuudella on suuri elinkeinojen kehittymiseen, matkailun vahvistumiseen sekä palveluiden ja elämysten monipuolistumiseen liittyvä kasvun potentiaali. Turun keskeisiä vetovoimateemoja ovat merellisyys, kulttuuri, sportti ja ruoka. Ruoka on paitsi itsessään tärkeä vetovoimateema, lisäksi se kutoutuu vahvasti kaikkiin muihin tärkeisiin vetovoimateemoihin. Turun kaupungin strategiassa on määritelty kärkihankkeina keskustan kehittäminen, taiteen ja kulttuurin toimintaedellytykset sekä osaamisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Nämä kaikki leikkaavat ruokakulttuuria.

Ruokakaupunki ja -alue koostuvat monitasoisesta ekosysteemistä, johon kuuluu koko ruokaketju kaikkine toimijoineen, muun muassa alkutuottajat, jalostavat yritykset, erilaiset muut alan yritykset, jakelu- ja vientiorganisaatiot, keskusliikkeet ja kaupat, ravintolat ja kahvilat. Mukaan kuuluvat ruoka ja juoma, tapahtumat, palvelut ja elämykset, opetus ja tutkimus - niin paikalliset herkut, osaaminen kuin vientituotteetkin. Turun monipuolista ruokakulttuuria tukevat myös eri vuodenaikoihin sijoittuvat ruokatapahtumat.

Vuonna 2004 perustettu globaali Unescon Creative Cities Network (UCCN) edistää kansainvälistä yhteistyötä kulttuuriin ja luovuuteen investoivien kaupunkien välillä. Se on globaali yhteistyöverkosto kaupungeille, jotka ovat tunnistaneet luovuuden kestävän kehityksen strategiseksi tekijäksi Seitsemän teeman – käsityöt ja kansantaide, muotoilu, elokuva, gastronomia, kirjallisuus, mediataide ja musiikki – kautta verkostoon kuuluvat kaupungit tekevät yhteistyötä erilaisten hankkeiden ja aloitteiden kautta ja edistävät alueidensa veto-, pito- ja elinvoimaa.

Yhdessä 246 jäsenkaupungin kanssa yli 80 Unescon jäsenvaltiosta UCCN pyrkii toteuttamaan kulttuurin ja luovuuden mahdollistavaa ja muuntavaa voimaa rakentamalla kaupunkeja, jotka ovat kestäviä, kestäviä ja tulevaisuudenkestäviä ja tukee näin YK:n vuoden 2030 Agendan täytäntöönpanoa. Unescon Creative Cities Network tarjoaa mahdollisuuksia kaupungeille hyödyntää vertaisoppimisprosesseja ja yhteistyöprojekteja voidakseen hyödyntää täysimääräisesti luovia voimavarojaan ja käyttää tätä perustana kestävän, kehityksen rakentamiseen talouden, kulttuurin, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Verkostoon hyväksytyt kaupungit sitoutuvat jakamaan parhaita käytäntöjä, kehittämään kumppanuuksia, edistämään luovuutta ja luovia aloja ja vahvistamaan osallistumista ja osallisuutta.

Verkostoon haetaan kaupunkeja kahden vuoden välein ja hakuprosessi avautuu maaliskuussa 2023. Hakemus osoitetaan yhteen kuvatuista teema-alueista ja kuhunkin teema-alueeseen voi hakukierroksella osallistua yksi kaupunki/maa. Aiemmin verkostoon hyväksyttyjä kaupunkeja Suomesta ovat Helsinki (design) sekä Kuhmo (kirjallisuus). Verkostoon hyväksytty kaupunki sitoutuu pitkäjänteiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön 4-vuotisen kehittämisohjelman kautta. Kehittämisohjelma painottaa erityisesti kaupungin kulttuuristen voimavarojen ja luovan kaupungin kehittymistä, elinvoimaisuuden vahvistamista, osallisuutta sekä sitoutumista kestävään kehitykseen. Unescon Creative City -verkoston jäsenyys on pysyvä eli status säilyy myös neljävuotisen vaiheen jälkeen.

Unescon Creative Cities -verkosto mahdollistaa Turulle laajan ja pysyvän yhteistyöverkoston, joka toimii alustana erilaisille yhteistyön muodoille. Paitsi teeman mukaisen yhteistyöverkoston, UCCN tarjoaa myös laajan, kaikkia teemoja yhdistävän kaupunkien yhteistyöverkoston. Unescon Creative City of Gastronomy -jäsenyys vahvistaa Turun asemaa ja tunnettuutta merkittävänä monialaisena ruokakaupunkina. Samalla Unescon Creative City of Gastronomy verkoston jäsenyys myös kokoaa yhteen oman alueen ruoka-alan toimijat yhteiseen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön.

Vuoden 2023 alusta on käynnistynyt ruokakaupungin monialaisen kehittämisohjelman valmistelu ja kokoaminen laajan yhteistyöverkoston kanssa. Työhön on osallistunut toimijoita koko varsinaissuomalaisen ruokaketjun eri osista. Kehittämisohjelma valmistuu kevään 2023 aikana. Saman aikaisesti edistetään erilaisia teemaa vahvistavia avauksia, toimenpiteitä ja tapahtumia. Tämä yhdessä koottu ohjelma on luonut perustan Unescon Creative City -haun edellyttämälle tavoite- ja toimintasuunnitelmalle. Keskeistä kehittämisohjelmassa on se, että se kokoaa yhteen eri toimijoiden tekemän työn, se on koko verkoston yhdessä kokoama ja sen kehittämisen teemat ja kärjet on yhdessä valittu. Turun kaupungin keskeisenä roolina on koordinaation ja yhteistyön rakentaminen ja yhteisten aloitteiden edistäminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Unesco Creative City of Gastronomy -jäsenyys myönnetään merkittävälle ruokakaupungille, joka toimii koko alueen yhteistyön ja edistämisen veturina ja yhdistää yhteen maakunnan ja saariston tuotteet, palvelut, osaamisen ja tarinat.

Oheismateriaali 1​Turku Unesco Creative City of Gastronomy - verkoston jäseneksi

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen
tpvKonsernihallinto, talousohjaus
tpvVapaa-aika, tapahtumavastuualue