Kaupunginhallitus 03.04.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 12.04.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:41 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
136 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
137 § Pöytäkirjan tarkastus
138 § Jäkärlän ja Varissuon koulujen väistötilat ja kytkeytyminen pitemmän aikavälin palveluverkkoon
139 § Luolavuoren koulun tarveselvitys
140 § Kulttuurijohtajan viran (vakanssi nro 402242) täyttäminen
141 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako-/ tonttijaonmuutosehdotus; Pyhä Katariina, Nummi (os. Kuikkulankatu, Papinkatu, Simolankatu) (22/2016) (Kv)
142 § Asukasbudjetin kehittäminen
143 § Vastaus valtuutettu Sara Koirasen ym. aloitteeseen koskien nanny-palvelun perustamista Turkuun (Kv)
144 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
145 § Oikaisuvaatimus koskien johtavan kaupunginlakimiehen päätöstä 2.2.2023 § 16 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 23 ja 32 kohdat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon