Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta4529.03.20233
Kaupunginhallitus14203.04.20237

7060-2021 (00 04 02, 02 02 00, 00 01 02)

Asukasbudjetin kehittäminen

Tiivistelmä: -

Hyteedla § 45

Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa ja osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala:​

Turun kaupunki toteuttaa osallistuvaa budjetointia, Asukasbudjettia. Kaupunginhallitus päätti (13.1.2020 §6) Asukasbudjetin toimintamallista, ja että sitä toteutetaan kahden vuoden välein (6.10.2020 § 421). Lisäksi kaupunginhallitus päätti (7.6.2021 §284) Asukasbudjetin vuosikellosta, teemoituksesta ja määrärahan jakamisesta vuosina 2022-2027. Päätöksessä Asukasbudjetin teemat vuosille 2022-2027 ovat 2021-2023 Lasten ja nuorten hyvinvointi, 2023-2025 Ikäihmisten hyvinvointi ja 2025-2027 Liikunta ja kulttuuri. Asukasbudjetilla joka toinen vuosi turkulaiset pääsevät ehdottamaan, kehittämään ja äänestämään, miten se käytetään.​

Kun kaupunginhallitus päätti teemoista kesäkuussa 2021, Asukasbudjetin määräraha oli miljoona euroa. Määräraha nostettiin kolmeen miljoonaan euroon pormestarisohjelman talousarviokirjauksen 2022 myötä. Muutoksen ja edellisten kierrosten kokemusten pohjalta nousi tarve arvioida uudelleen asukasbudjetin kohdentuminen. Lapsiin ja nuoriin kohdistunut teemaattinen kierros osoitti, että ehdotukset ja toteutukset kohdentuvat kuitenkin tietty ikäryhmää laajemmin. Kyseessä on merkittävä panostus asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Kolme miljoonaa mahdollistaa laajasti eri teemat ja eri kohderyhmiin kohdentuvat ehdotukset yhdellä toteutuskierroksella. Laaja hyvinvointiteema mahdollistaa myös kaikkien palvelukokonaisuuksien osallistumisen asukasbudjetin toteuttamiseen. Asukasbudjetin tulisi olla avoin kaiken ikäisten ja kaikenlaisten teemojen ja palveluiden toteuttamiselle tulevilla kierroksilla.​

Määrärahan alueellisen jaon lähtökohtana ovat asukkaat oman asuinalueensa asiantuntijoina sekä vaikuttaminen ehkäisevästi alueelliseen eriytymiseen. Asukkaat voivat äänestää asukasbudjetilla toteutettavia suunnitelmia alueille seuraavasti:

Hirvensalo-Kakskerta 270 000 €​​​

Keskusta 270 000 €​​

Länsikeskus 270 000 € ​​​

Maaria-Paattinen 270 000 € ​​​

Nummi-Halinen 330 000 €​​​

Pansio-Jyrkkälä 330 000 € ​​

Runosmäki-Raunistula 330 000 € ​​​

Skanssi-Uittamo 270 000 €​​​

Varissuo-Lauste 330 000 € ​​​

Koko Turku 330 000 €​​​

Asukasbudjetin prosessia kehitetään siten, että entistä useampi kuntalaisen tuottaa ja äänestää ehdotuksia ja ehdotusten käsittelyprosessi on entistä laadukkaampi. Kehittämistoimet syksyllä 2023 käynnistyvällä asukasbudjettikierroksella ovat:​

1.Viestintä ja markkinointi​ sisältäen Asukasbudjetti- kummit, jotka auttavat levittämään sanaa ja auttamaan kaupunkilaisia eri vaiheissa, yhteistyön kirjastojen ja Monitorin kanssa​ sekä viestinnän kieliversiot ja yhteistyön maahanmuuttopalveluiden kanssa​.

​2.Tuettu ehdottaminen ja äänestäminen ​sisältäen klinikat ja työpajat asuinalueilla​​

​3. Järjestelmäkehittäminen sisältäen asukasbudjetin ehdotusten ja suunnitelmien kustannustehokkaan ja luotettavan käsittelyprosessi​

Vt. Integraatiojohtaja Minna Sartes:​

Ehdotus​Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että asukasbudjetti avataan kaiken ikäisten ja kaikenlaisten teemojen ja palveluiden toteuttamiselle tulevilla kierroksilla ja että aluejako vahvistetaan esityksen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 142

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
tpvKonsernihallinto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen