Kaupunginhallitus 26.10.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
448 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
449 § Pöytäkirjan tarkastus
450 § Katsaus Turun kaupungin IT-palveluiden tekniseen tietoturvaan
451 § Kärkihankejohtajan viran perustaminen
452 § Hallintojohtajan viran perustaminen
453 § Elinvoimajohtajan viran perustaminen
454 § Vuoden 2021 talousarvioehdotus ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaehdotus (Kv)
455 § Vihertehokkuuden linjaus Turussa
456 § Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n toiminimen muuttaminen Blue Industry Park Oy:ksi, yhtiöjärjestyksen päivittäminen ja valmistelun linjaukset
457 § Uuden jäsenen valitseminen monikulttuurisuusneuvostoon
458 § Kaupunginhallituksen edustukset lautakunnissa, -muutos
459 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 19.10.2020 päätösten täytäntöönpanot
460 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
461 § Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan (Kv)
462 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijaonmuutosehdotus; Puutarhakatu 55, (IX) 9. kaupunginosa (6/2016) (Kv)
463 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; Uittamon täydennys, Uittamo (os. Kannuskatu 5 ja 7-11, Kastaripuiston osa) (7/2014) (Kv)
464 § Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus (10/2013) (Kv)
465 § Hankintaoikaisuvaatimus ryhmien tilauskuljetuspalveluiden hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 02.09.2020 § 1

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon