Kaupunginhallitus 06.10.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:30 Hotelli Kasnäs

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
416 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
417 § Pöytäkirjan tarkastus
418 § Etäkokouksiin siirtyminen
419 § Lapsiystävällistä kaupunkia rakentamassa - Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2023 (Kv)
420 § Yhteistyösopimus eräiden työllisyystoimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa
421 § Turun kaupungin osallisuuden toimintamallin päivittäminen
422 § Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioehdotus vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021-2024 sekä strateginen sopimus 2021-2024
423 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
424 § Uuden varajäsenen valitseminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan (Kv)
425 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; Tiemestari, Runosmäki (os. Tiemestarinkatu, Vahdontie, Varusmestarintie) (7/2011) (Kv)
426 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; Impivaaran tenniskeskus, Kaerla (os. Kekkurintie 6) (10/2017) (Kv)
427 § Iltakouluasiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon