Kaupunginhallitus 11.05.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
203 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
204 § Pöytäkirjan tarkastus
205 § Katsaus koronavirustilanteesta
206 § Orkesterin intendentin viran (vak.nro 403200) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
207 § Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteet (Kv)
208 § Sytytä Turku - Keskustan kehittämiskilpailu - tavoitteet, kilpailumalli ja toteutustapa
209 § Asemakaavanmuutos-, tonttijako- ja tonttijaonmuutosehdotus; Koroisten siirtolapuutarha, Raunistula ja Räntämäki/Koroinen (os. Jokipellonkuja) (18/2017) /Kv)
210 § Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaari syyskaudella 2020 (Kv)
211 § Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syyskaudella 2020
212 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
213 § Turun ratapiha-alueen kehittäminen ja kaupungille ehdotettu sijoitus areenayhtiöön (Kv)
214 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty selvityspyyntö ja aloite

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon