Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus20611.05.20204

5247-2020 (01 01 00)

Orkesterin intendentin viran (vak.nro 403200) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Tiivistelmä:

Vapaa-aikatoimiala esittää orkesterin intendentin viran (vak.nro 403200) kelpoisuusvaatimuksen muuttamista. Esityksellä ei ole kustannusvaikutuksia, eikä vaikutusta henkilötyövuosien määrään.

Kh § 206

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 5.5.2020:

Vapaa-aikatoimiala esittää orkesterin intendentin viran (vak.nro 403200) kelpoisuusvaatimusta muuttamista. Vapaa-aikatoimiala esittää, että intendentin viran kelpoisuusvaatimuksesta poistetaan kohta, jossa vaaditaan molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Vapaa-aikatoimialalta saadun tiedon mukaan kielitaitovaatimuksen poistaminen kelpoisuusvaatimuksesta on tarkoituksenmukaista mahdollisimman laajan hakijapotentiaalin saavuttamiseksi. Strategisella HR:llä ei ole huomautettavaa muutettavaksi esitetyn kelpoisuusvaatimuksen suhteen. Järjestelyllä ei ole kustannusvaikutuksia, eikä vaikutusta henkilötyövuosien määrään.  

Hallintosäännön mukaan viran perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen kuuluvat kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Liite 1Esitys intendentin (vak.nro 403200) viran muuttamisesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että vapaa-aikatoimialan intendentin viran (vak.nro 403200) kelpoisuusvaatimus on 1.5.2020 lukien ylempi korkeakoulututkinto, musiikkielämän hyvä tuntemus ja johtamiskokemus.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedVapaa-aikatoimiala


Liitteet:

Kh § 206
Liite 1:Esitys intendentin (vak.nro 403200) viran muuttamisesta