Liite

Esitys viran /toimen muuttamisesta (esim. nimike, kelpoisuusvaatimus, hinnoittelukohta, palkka)

ensimmäisenä sijoituspaikkana vapaa-aikatoimiala, kaupunginorkesteri

 

 

Perusyksikön nimi

 

Kaupunginorkesteri

 

Perusyksikön numero

 

443110

Vakanssinumero

403200

Muutoksen ajankohta

12.5.2020

 

Nimike

Intendentti

Uusi nimike

Nimikekoodi

13780

Uusi nimikekoodi

Kelpoisuusvaatimus

Ylempi korkeakoulututkinto, musiikkielämän ammatillinen tuntemus ja johtamiskokemus. Lisäksi vaaditaan molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Uusi kelpoisuusvaatimus

Ylempi korkeakoulututkinto, musiikkielämän hyvä tuntemus ja johtamiskokemus.

Palkkaryhmä

999999

Uusi palkkaryhmä

Tehtäväkohtainen palkka

4726,18

Uusi tehtäväkohtainen palkka

Tehtävät

Muuttuneet tehtävät

Muutoksen perustelut

Virka vapautuu 1.8.2020 ja kelpoisuusehto on syytä tarkistaa ennen viran auki laittamista.

Kustannusvaikutus maksimissaan

 

Kuluvan vuoden aikana €/vuosi

 

 

Vuositasolla €/vuosi

 

Viran/toimen hoitotilanne

Täytetty vakinaisesti

Vakanssilla avoimen vakanssin hoitaja

Ei hoitajaa

 

Viran/toimen hoitajan nimi

 

Viran/toimen haltija on antanut suostumuksensa muutokselle Päiväys

Esityksen tekijä
Päivi Ahvenainen

Virka-asema
Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

Päiväys
6.5.2020

Lautakunnan/johtokunnan/hallituksen päätös

Päivämäärä

§