Kaupunginhallitus 24.10.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
408 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
409 § Pöytäkirjan tarkastus
410 § Iltakouluasiat
411 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 20.
412 § Syvälahden koulu -hankkeen 3. neljännesvuosiraportointi 2016
413 § Yli-Maarian koulu -hankkeen 3. neljännesvuosiraportointi 2016
414 § Vuoden 2017 talousarvioehdotus ja vuosien 2017 -2020 taloussuunnitelmaehdotus (Kv)
415 § Osallisuuden ja aluetyön kehittämisen Turun mallin toimintatavasta päättäminen
416 § MAL-sopimuksen 2016-2019 liikenneinvestoinnit
417 § Kaupunkikuvaneuvottelukunnan toimikauden jatkaminen nykyisen valtuustokauden loppuun asti
418 § Tilannekatsaus mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudelleen organisointiin sekä vanhuspsykiatrian osaston G1 selvityksen vaiheeseen sekä vastaus kaupunginhallituksen jäsen Johannes Yrttiahon selvityspyyntöön virheellisen tiedon esittämisestä YT-menettelyssä, joka koski G1- ja G2-osastojen lakkautusta
419 § Näyttelyvakuus Elina Brotheruksen näyttelylle
420 § Uuden jäsenen valitseminen luottamuselintoimikuntaan
421 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 17.10.2016 päätösten täytäntöönpanot

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon