Kaupunginhallitus 18.04.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
150 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
151 § Pöytäkirjan tarkastus
152 § Turun kaupungin henkilöstöraportti 2015
153 § Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaaminen, suhdelukujen muuttaminen ja asiakasmaksulain toimeenpano Turussa
154 § Satava-Kakskerran osayleiskaavan tavoitteet
155 § Turun musiikkijuhlasäätiön sääntömuutosesitys
156 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevassa asiassa (Yt)
157 § Uuden jäsenen valitseminen työllisyystoimikuntaan
158 § Virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, muuttaminen vastaaviksi työsopimussuhteisiksi toimiksi
159 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 11.4.2016 päätösten täytäntöönpanot

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon