Kaupunginhallitus 04.04.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
134 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
135 § Pöytäkirjan tarkastus
136 § Iltakouluasiat
137 § Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun tehtävästä (Kv)
138 § Uuden varajäsenen valitseminen nuorisolautakuntaan (Kv)
139 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen Varsinais-Suomen Liiton maakuntavaltuustoon (Kv)
140 § Työllisyystoimikunnan esitys lisämäärärahasta vuodelle 2016 (Kv)
141 § Kaupunkikonsernin leasingrahoituksen puitesopimuksen käytön takaaminen eräille kaupungin tytäryhtiöille (Kv)
142 § Turun kaupungin osallistuminen Koha-Suomi Oy - nimisen yhtiön perustamiseen (Kv)
143 § Kaupungin avustustoiminnan hallintamallin käyttöönotto ja avustusohjeet
144 § Europeade -kansantanssi ja kulttuuritapahtuman järjestäminen Turussa 26.-30.7.2017
145 § Kaupunginhallituksen edustus kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa
146 § Kaupunginhallituksen edustus Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa
148 § Kaupungin vuoden 2016 talousarvion tarkistaminen
149 § Kaupungin vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistaminen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon