Kaupunginhallitus 17.12.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Ruissalon Marjaniemi

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
514 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
515 § Pöytäkirjan tarkastus
516 § Talousarvion vuoden 2014 kaupunginhallituksen avustukset
517 § Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2014 ja 2015
518 § Turun Työterveystalon luottotappiot vuoden 2013 tilinpäätöksessä
519 § Turun kaupungin osallistuminen valtion ja Turun kaupunkiseudun väliseen kasvusopimukseen vuosille 2013 - 2015
523 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 16.12.2013 päätösten täytäntöönpano
524 § Hyvinvointitoimialan avoimien mielisairaanhoitajan virkojen (5 kpl) lakkauttaminen
525 § Ruotsinkielisen opetustoimen johtajan viran (vak.nro 409002) lakkauttaminen
526 § Hyvinvointitoimialan avoimien (15 kpl) virkojen lakkauttaminen
527 § Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano Kiinteistöliikelaitoksen investointien osalta
528 § Valtiovarainministeriölle annettava lausunto kuntajakoselvittäjästä
529 § Vakanssimuutoksia vanhuspalveluiden kotihoidossa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon