Kaupunginhallitus 09.12.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
489 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
490 § Pöytäkirjan tarkastus
491 § Iltakouluasiat
492 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 23 ja 32 kohta
493 § Lausunto Turun kaupunkiseudun jätetaksan perusteiden muuttamisesta
494 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavanmuutoksen hyväksymistä koskevassa asiassa "LNG-terminaali" (15/2012) (Yt)
495 § Turun verotilitystiedot tammi - marraskuu 2013
496 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 2.12.2013 päätösten täytäntöönpano
497 § Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano lauta- ja johtokunnissa
498 § Valtuuston kokouksien suorat videolähetykset vuosille 2014-2016
499 § Kuutoskaupunkien kuntien tehtävien ja velvoitteiden arviointi
500 § Kauppakeskus Skanssin yhteispalvelupisteen seuranta ja toiminnan yhteenveto 2013
501 § Asunto-Oy Haarlansalmen vahingonkorvausvaatimus
502 § Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2014
503 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n omistuspohjan laajentaminen ja yhtiön rahoituksen toteuttaminen
505 § Uuden jäsenen valitseminen Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuustoon (Kv)
506 § Uuden jäsenen nimeäminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan (Kv)
507 § Uuden varajäsenen nimeäminen rakennuslautakuntaan (Kv)
508 § Turun Satamaliikelaitoksen johtosäännön kumoaminen ja Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan myynnin loppuun saattaminen (Kv)
509 § Turun kaupungin satamajärjestyksen hyväksyminen (Kv)
510 § Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2014 (Kv)
511 § Maatalous- ja kansliasihteerin viran (vak.nro 000217) lakkauttaminen 1.1.2014 lukien Turun Seudun Kehittämiskeskuksessa
512 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 20-kohta
513 § Kaupunginhallituksen kokoukset 13.1.2014 ja 20.1.2014

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon