Kaupunginhallitus 25.11.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
470 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
471 § Pöytäkirjan tarkastus
472 § Iltakouluasiat
473 § Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta
474 § Lausunto Turun kaupunkiseudun jätetaksan perusteiden muuttamisesta
475 § Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Turun kansallisen kaupunkipuiston perustamista (Yt)
476 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 18.11.2013 päätösten täytäntöönpano
478 § Muutos kaupunginhallituksen hyväksymään vuoden 2014 talousarvioehdotukseen Kiinteistöliikelaitoksen infrapalvelujen investointiohjelman osalta
479 § Satamajohtajan osa-aikaisen viran perustaminen, satamajohtajan osa-aikaisen viran täyttäminen ja hallintojohtajan viran lakkauttaminen
480 § Neljän osastonylilääkärin viran perustaminen ja kolmen erikoislääkärin ja yhden erikoistuvan lääkärin viran lakkauttaminen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa
481 § Sivistystoimialan avoimien (6 kpl) virkojen lakkauttaminen
482 § Sivistystoimialan avoimen hankitsijan viran (vak.nro 401306) lakkauttaminen
483 § Sivistystoimialan avoimen koulukuraattorin viran (vak.nro 409104) lakkauttaminen
484 § Sivistystoimialan avoimien virkojen (3 kpl) lakkauttaminen
485 § Sivistystoimialan avoimen toimistosihteerin viran (vak.nro 300057) lakkauttaminen
486 § Sivistystoimialan avoimen koulusihteerin viran (vak.nro 409422) lakkauttaminen
487 § Salainen asia
488 § Salainen asia

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon