Kaupunginhallitus 30.09.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
396 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
397 § Pöytäkirjan tarkastus
398 § Iltakouluasiat
399 § Yleiskaavan 2035 tavoitteiden hyväksyminen (Yt)
400 § Ilmanlaadusta Turun kaupunkiseudulla vuonna 2012 (Yt)
401 § Turun hallinto-oikeuden päätös vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittämisestä (Yt)
402 § Turun verotilitystiedot tammi - syyskuu 2013
403 § Meidän elokuvakaupunki Turku -nimisen yhdistyksen perustaminen
404 § Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous 20.12.2013
405 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 23.9.2013 päätösten täytäntöönpano
407 § Vuoden 2013 investointisuunnitelman tarkistaminen (Kt)
408 § Hankintaoikaisuvaatimus AV-laitteita koskevasta hankintapäätöksestä

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon