Kaupunginhallitus 11.02.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
61 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
62 § Pöytäkirjan tarkastus
63 § Turku-Pietari juhlavuosi 2013
64 § Vuoden 2013 tammikuun verotilitys
65 § Lainannosto- ja sijoitussuunnitelma vuodelle 2013
66 § Eräiden toimikuntien asettaminen vuosiksi 2013 - 2014
67 § Puutorin puolesta ry:n oikaisuvaatimus avustusanomuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä
68 § Turun satamaliikelaitoksen virkojen ja toimien lakkauttaminen
69 § Hyvinvointitoimialan avoimien virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
70 § Kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtavan viranhaltijan määrääminen
71 § Vuoden 2013 talousarvion kohtaan 11005 Kaupunginhallitus sisältyvien avustusmäärärahojen jaottelu ja avustusten myöntäminen sekä eräiden avustusten hyväksyminen maksettaviksi
72 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavan hyväksymistä koskevassa asiassa "Maunun kulma" (9/2011) (Yt)
73 § Turun vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2012
74 § Työnantajan edustajan ja varaedustajan nimeäminen johtavaan työsuojelutoimikuntaan
75 § Henkilöstöjohtajan viran (vak. nro 000400) täyttäminen
78 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Julkl 24 §:n 1 momentin 23 kohta ja VeroJulkL § 12

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon