Kaupunginhallitus 21.01.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
10 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
11 § Pöytäkirjan tarkastus
12 § Kaupunkikuvaneuvottelukunnan nimeäminen kaudeksi 2013 - 2016 (Yt)
13 § Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan esitys lisämäärärahasta vuodelle 2012 (Kv)
15 § Paavo Nurmi tapahtumakokonaisuuden järjestäminen ja Turun kaupungin yhteistyö Paavo Nurmi Turku Oy:n kanssa
17 § Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen (Kv)
18 § Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (Kv)
19 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen (Kv)
20 § Kunnan keskusvaalilautakunnan valitseminen (Kv)
21 § Tarkastuslautakunnan valitseminen (Kv)
22 § Kaupunginhallituksen valitseminen (Kv)
23 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston valitseminen (Kv)
24 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan valitseminen (Kv)
25 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston valitseminen (Kv)
26 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan valitseminen (Kv)
27 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston valitseminen (Kv)
28 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen lukio- ja ammattiopetusjaoston valitseminen (Kv)
29 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston valitseminen (Kv)
30 § Kulttuurilautakunnan valitseminen (Kv)
31 § Nuorisolautakunnan valitseminen (Kv)
32 § Liikuntalautakunnan valitseminen (Kv)
33 § Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan valitseminen (Kv)
34 § Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan valitseminen (Kv)
35 § Rakennuslautakunnan valitseminen (Kv)
36 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan valitseminen (Kv)
37 § Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan valitseminen (Kv)
38 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan valitseminen (Kv)
39 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Teräsrautela) 76-64-1, Asentajankadun ja Markulantien osat sekä Peltisepänpuisto (os. Asentajankatu 2, 6 ja 8, Markulantie 1 ja Viilarinkatu 157) "Kuninkaanlaakson palvelutalo" (9/2012) (Yt, Kv)
40 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Villenpuiston asemakaavan hyväksymistä koskeviin valituslupahakemuksiin (Yt, Kv)
42 § Yhteistoiminta- ja työsuojeluasioita koskevan menettelytapaohjeen uusiminen
43 § Kaupunginvaltuuston kokouspäivien ja -ajan määrääminen (Kv)
44 § Vaihtovirtadynamometrin (AC) hankinta Turun ammattikorkeakoulun polttomoottorilaboratorioon (Kv)
45 § Edustajien ja varaedustajien valitseminen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseen (Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon