Keskusvaalilautakunta 04.09.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 08.09.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:22 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
81 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
82 § Pöytäkirjan tarkastus
83 § Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
84 § Vastuuvapauden myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
85 § Keskusvaalilautakunnan kokousajat
86 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon
87 § Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syyskaudella 2023
88 § Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit syyskaudella 2023
89 § Vuoden 2024 suunnittelulukujen hyväksyminen
90 § Ehdotus keskusvaalilautakunnan vuoden 2024 talousarvioksi, vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi ja suunnitteluluvun muuttamiseksi vuoden 2024 osalta
91 § Päätös ennakkoäänestysjärjestelyihin Turussa sekä mahdollisista toimenpiteistä ilmoittaminen oikeusasiamiehelle koskien Varissuon kirjaston saavutettavuudessa todettuja puutteita
92 § Vuoden 2024 presidentinvaalit ja Europarlamenttivaalit; Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym.
93 § Turun kaupungin hankintoja koskeva menettelytapaohje
94 § Pienhankintojen ja puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen ohjeistuksen päivitys
95 § Kunnille suoritettava kertakorvaus vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalimenoista
96 § Keskusvaalilautakunnan toinen osavuosikatsaus 2023
97 § Turun kaupungin ilmastosuunnitelman raportointi 2022
98 § Turun kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma 2023-2029
99 § Turun kaupungin ohjelma kotouttamisen edistämiseksi 2022-2025
100 § Hankinta- ja hyväksymisvaltuudet kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston toimielimen, keskusvaalilautakunnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kustannuspaikoilla 1.7.2023 alkaen
101 § Palvelukokonaisuuksien organisaatiorakenteen vahvistaminen
102 § Muut ajankohtaiset keskusvaalilautakunnan asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon