Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta8304.09.20233

5726-2023 (00 00 00)

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 83

Lakimies Henna Saanakorpi 30.8.2023:

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toiminut kaupunginlakimies on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen 1.8.2023 alkaen. Turun kaupungin lakipalvelut on osoittanut keskusvaalilautakunnalle avustavan lakimiehen Katariina Jokisen toimimaan keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävässä, mikäli keskusvaalilautakunta näin päättää. Varsinainen keskusvaalilautakunnan sihteerin tai sihteerien valinta tuotaisiin keskusvaalilautakunnan päätettäväksi myöhemmin syksyllä 2023.

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää myöntää Turun kaupungin lakipalveluiden avustavalle lakimiehelle Katariina Jokiselle läsnäolo- ja puheoikeuden tässä kokouksessa perehtyäkseen keskusvaalilautakunnan kokousprosessiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.​