Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.12.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 20.12.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-18:59 Original Sokos Hotel Kupittaa, Ellin-kabinetti, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
142 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
143 § Pöytäkirjan tarkastus
144 § Iltakouluasiat
145 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelman 2024 ja palvelusuunnitelmien 2024 hyväksyminen
146 § Turun kansainvälisen koulun opetuksen järjestäminen 1.8.2025 lukien
147 § Lausunto Kaskenmäen päiväkodin hankesuunnitelmasta
148 § Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n käytön laajentaminen Luolavuoren koulun ohjaajiin, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä loma-aikojen toimintaan
149 § Ajankohtaiset asiat
150 § Ilmoitusasiat
151 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
152 § Selitys Turun hallinto-oikeudelle määräaikaisiin virkasuhteisiin liittyvässä hallintoriita-asiassa / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Perusopetuslaki 40 § ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25 ja 29 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon