Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.11.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 29.11.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:58 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
129 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
130 § Pöytäkirjan tarkastus
131 § Iltakouluasiat
132 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousajan muutos
133 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousaikataulu keväällä 2024
134 § Runosmäen alueen varhaiskasvatusyksiköiden hallinnolliset järjestelyt ja nimet 1.6.2024
135 § Suikkilan päiväkodin perustaminen
136 § Lausunto S:t Olofsskolanin hankesuunnitelmasta
137 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden/kasvatus- ja opetuslautakunnan kolmas osavuosikatsaus
138 § Lausunto ja selvitys Lounais-Suomen aluehallintovirastolle luokan vaihtamistoiveeseen liittyvässä kantelussa / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Perusopetuslaki 40 § ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 32 kohta
139 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
140 § Ilmoitusasiat
141 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon