Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.04.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 26.04.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:54 Syvälahden koulu, Vanha Kakskerrantie 8, 20900 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
48 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
49 § Pöytäkirjan tarkastus
50 § Iltakouluasiat
51 § Varhaiskasvatuksen sääntökirjan muuttaminen 1.5.2023 alkaen
52 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi otettu kasvatus- ja opetusjohtajan päätös 22.2.2023 § 25 koskien Katariinan koulun rehtorin viran täyttämistä sekä päätöstä koskeva oikaisuvaatimus
53 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi otettu kasvatus- ja opetusjohtajan päätös 22.2.2023 § 26 koskien Hepokullan koulun rehtorin viran täyttämistä sekä päätöstä koskeva oikaisuvaatimus
54 § Alakoulujen kasvisruokavaihtoehto
55 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
56 § Ilmoitusasiat
57 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
58 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Miika Tiaisen ym. vanhojen koulupihojen kehittämisohjelmaa koskeva aloite

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon