Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5118.04.20234

2887-2023 (05 10 00)

Varhaiskasvatuksen sääntökirjan muuttaminen 1.5.2023 alkaen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 51

Projektipäällikkö Olli-Matti Orpana ja palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 30.3.2023:

 

Varhaiskasvatus ottaa käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän toukokuun 2023 alussa. Uusi tietojärjestelmä on tehty yhteistyössä Espoon, Tampereen, Oulun ja Turun kesken. Kun lapsi aloittaa tai lopettaa varhaiskasvatuksessa kesken kalenterikuukauden, muissa kaupungeissa kuin Turussa palvelusetelin maksatuksessa jakajana on käytetty toimintapäiviä. Turun sääntökirjassa jakajaksi on määritelty kalenteripäivät. Yhtenäisen käytännön vuoksi on perusteltua muuttaa käytäntöä Turussa.

 

Sääntökirja 1.1.2023 kirjaus

Esitys muutoksesta

5.1.6. Palvelusopimuksen irtisanominen

 

Mikäli lapsi aloittaa tai lopettaa palvelun kesken kuukauden, kunta maksaa palvelusetelikorvausta kalenteripäivien mukaisesti. Ensimmäinen ja viimeinen palvelusopimuksen voimassaolopäivä on aina arkipäivä.

5.1.6. Palvelusopimuksen irtisanominen

 

Mikäli lapsi aloittaa tai lopettaa palvelun kesken kuukauden, kunta maksaa palvelusetelikorvausta toimintapäivien mukaisesti. Ensimmäinen ja viimeinen palvelusopimuksen voimassaolopäivä on aina arkipäivä.

 

Asiaa valmisteltaessa on tehty laskelmia siitä, miten muutos vaikuttaa maksettavaan korvaukseen. Näyttäisi siltä, että vähäisemmässä osassa tapauksia tuottaja saisi pienemmän korvauksen tai korvauksessa ei olisi muutosta. Ylipäätään muutokset puoleen tai toiseen ovat vähäisiä.

 

Asia on käsitelty päiväkotituottajien kanssa 30.3.2023 ja ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon tuottajien kanssa asia käsitellään koulutusten yhteydessä.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa Varhaiskasvatuksen sääntökirjaa edellä esitetyllä tavalla 1.5.2023 alkaen toistaiseksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus, varhaiskasvatus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedSvenskspråkig fostran och undervisning
tiedKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvOrpana Olli