Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5418.04.20237

2888-2023 (02 08 00)

Alakoulujen kasvisruokavaihtoehto

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 54

Projektipäällikkö Maarit Ketola 29.3.2023:

 

Alakouluissa on tehty suunnitelmaa kasvisruokavaihtoehdon tarjoamisesta. Suunnitelmassa on huomioitu käytössä olevat tilat, linjastot jne. Kasvisruokavaihtoehto voidaan ottaa osittain käyttöön tiettyjen aterioiden rinnalle (keitot ja laatikkoruoat). Kasvisruokavaihtoehdon laajentaminen alakouluihin on kehityshanke, jota on valmisteltu kevään 2023 aikana ja tavoitteena ottaa käyttöön uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa 2023.

 

Kasvisruokavaihtoehtoa ei vielä tarjota kouluissa, joissa on luokkaruokailu. Tilaajan ottaessa käyttöön kasvisruokavaihtoehdon tarjoamisen alakouluissa on palveluntuottajalla oikeus hinnantarkistukseen. Kaarea Oy esittää 2 sentin hinnankorotusta ”raaka-aineet, tarvikkeet, palvelut” -hinnaston alakoulun ja esikoulun lounaan ateriahintaan. Korotuksen arvioitu vuosikustannusvaikutus on noin 32 700 €.

 

Liite 1                                  Kaarea Oy:n esityksen vaikutus alakoulun ja esikoulun lounaan hintaan (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohta)

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 29.3.2023:

 

Yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on jo useita vuosia ollut tarjolla tavanomaisen aterian rinnalla kasviruokavaihtoehto. Nyt on ilmennyt halukkuutta laajentaa toimintaa myös alakouluihin. Asia on kirjattu nykyisen ruokapalvelusopimuksen yhdeksi kehittämistavoitteeksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta on osaltaan hyväksynyt Kaarea Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen 8.11.2022 § 148.

 

Kasvisruokavaihtoehto lisää jonkin verran kustannuksia vuositasolla.

 

Projektipäällikkö Maarit Ketola oli esittelemässä asiaa iltakouluasiana kasvatus- ja opetuslautakunnalle 28.3.2023.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn Kaarea Oy:n tekemän tarjouksen ja päättää, että uusi linjaus tulee voimaan 1.8.2023 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoKaarea Oy
mtpvKonsernihallinto, talousohjaus
tpvJalonen Timo
tpvKetola Maarit


Liitteet:

Kasopelk § 54
Liite 1:Kaarea Oy:n esityksen vaikutus alakoulun ja esikoulun lounaan hintaan (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohta)