Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.02.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 22.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:55 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
12 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
13 § Pöytäkirjan tarkastus
14 § Iltakouluasiat
15 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella vuoden 2022 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet ja luottamushenkilöiden aloitteet
16 § Varhaiskasvatuksen palvelusetelin suurimman arvon tarkistaminen 1.3.2023 alkaen
17 § Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen tuottamisesta maksettavan korvauksen korotus lukuvuonna 2022 - 2023
18 § Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.5.2023 alkaen
19 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
20 § Ilmoitusasiat
21 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
22 § Taksikuljetusten hankinta ajalle 1.8.2023 - 31.7.2025 (+2v optio)
23 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Aino Marjamaan aloite maksuttomia välipaloja koskevasta kokeilusta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon