Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.09.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
108 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
109 § Pöytäkirjan tarkastus
110 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
111 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotus strategiseksi sopimukseksi, talousarvioksi ja operatiivisiksi sopimuksiksi vuodelle 2020
112 § Vastaus kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Tuomo Liljenbäckin aloitteeseen
113 § Vastaus kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalon selvityspyyntöön sivistystoimialan hanke- ja projektitoiminnasta
114 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
115 § Ilmoitusasiat
116 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6.1 § 3 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon