Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.04.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
55 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
56 § Pöytäkirjan tarkastus
57 § Iltakouluasiat
58 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2019 talouden 1. osavuosikatsaus
59 § Sivistystoimialan strategisen sopimuksen 2020 valmistelutilanne
60 § Lausunto ammatillisen koulutuksen kampuksen tarveselvityksestä
61 § Lukuvuoden 2020 - 2021 toiminta-ajat
62 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousaikataulu syyskaudella 2019
63 § Selvitys vuorohoidon määrästä Turun varhaiskasvatuksessa
64 § Varhaiskasvatuksessa valtakunnallisen tietovarannon Vardan käyttöönotto sekä vaikutukset varhaiskasvatuksen palveluiden laajuuteen
65 § Moision päiväkodin perustaminen 1.8.2019 alkaen
66 § Varhaiskasvatuksen sääntökirjan päivittäminen
67 § Kouluikäisten lasten loma-aikojen toiminta Turussa
68 § Ilmoitusasiat
69 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon