Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5924.04.20195

5192-2019 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Sivistystoimialan strategisen sopimuksen 2020 valmistelutilanne

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 59

Toimialajohtaja Timo Jalonen 17.4.2019:

 

Vuoden 2020 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo helmikuussa 2019. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto käy kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 15.5.2019.

 

Strategisen sopimuksen merkittävimmät toiminnalliset muutokset ovat:

 

1.

 

Palvelukysynnän jatkuva kasvu asukasluvun kasvun ja työllisyyden lisääntymisen seurauksena.

2.

Oppimisympäristöjen muutokset

3.

 

Turun kaupungin strategiassa korostuvat kansainvälisyyden edistäminen ja alueiden eriytymisen estäminen.

4.

 

 

 

Hallitusohjelmatavoitteista ei tällä hetkellä ole mitään tietoa, joten sopimusehdotus täydentyy hallitusohjelman valmistumisen jälkeen. Selvää on, että ohjelmatavoitteet eivät mitenkään ehdi konkretisoitua toimintavuoden 2019 - 2020 aikana.

 

Edellä olevien lisäksi sivistystoimiala jatkaa korkealaatuisten kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottamista. Näihin kuuluvat olennaisesti koulutustakuusta ja kaupunkilaisten hyvinvoinnista huolehtiminen.

 

Strategisen sopimuksen merkittävimmät resurssimuutokset ovat:

 

1.

 

 

 

Talousarvioraamia ei vielä ole olemassa. Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan ensi vuonna jonkin verran, mutta konsernihallinto varaa keskitetysti palkankorotusvarat omaan talousarvioonsa. Palvelu­kysynnän kasvu on noin prosentin ja inflaatiovauhti on 1,5 %.

2.

 

 

Tilojen osalta ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia vuoden 2020 aikana. Tuolloin valmistuvat merkittävistä kohteista Puolalan koulun peruskorjaus ja Viinamäenkadun päiväkoti.

 

Oheismateriaali 1               Luonnos ehdotukseksi strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2020

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi strategisen sopimuksen valmistelutilanteen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.