Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.08.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 15:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
111 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
112 § Pöytäkirjan tarkastus
113 § Iltakouluasia
114 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
115 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talouden 2. osavuosikatsaus
116 § Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoitopalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014
117 § Martin päivähoitoyksikön lakkauttaminen sekä muutokset Lausteen ja Hintsankujan päivähoitoyksikköjen kokonaisuuksissa
119 § Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajien tilanne syksyllä 2015
120 § Ilmoitusasioita
121 § Viranhaltijan päätöspöytäkirja
122 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Riikka Oksasen selvityspyyntö Ilpoisten koulun tilojen kunnosta ja remontista

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon