Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta11919.08.20159

8202-2015 (510, 054)

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajien tilanne syksyllä 2015

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 119

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 10.8.2015:

 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan on ilmoittautunut 1 431 lasta, joista avustetun toiminnan toimipisteisiin on ilmoittautunut 839 lasta. Syksyllä 2015 palveluntuottajia on 12. Tuottajat toimivat 28 toimipisteessä, jotka ovat pääsääntöisesti koulujen tai nuorisopalvelujen tiloissa. Kaupunki ei ole perinyt toimitiloista vuokria palveluntuottajilta. Uusia tuottajia ovat TPS Juniorijalkapallo ry, Turun Kisa-Veikot ry ja Happy Kids Oy.

 

Palveluntuottajille maksetaan avustusta palvelun tuottamiseen 80 euroa lapselta kuukaudessa. Lisäksi palveluntuottajat perivät Turun kaupungin päättämän asiakasmaksun, mikä on 80 euroa tai 95 euroa kuukaudessa. Suurempaa maksua korotettiin nuorisolautakunnan päätöksen 28.8.2014 § 85 mukaisesti vuoden 2015 alussa. Korotus tehtiin vain 95 euron asiakasmaksuun, mikä on yli neljän päivittäisen tunnin asiakasmaksu. Alempaa maksua ei voida kunnan päätöksellä tarkistaa, koska siitä säädetään perusopetuslaissa (POL 628/1998 § 48 f). Uudessa hallitusohjelmassa on kuitenkin maininta asiakasmaksujen korotuksesta, lakimuutos on tällä hetkellä lausunnolla kunnissa. Lakimuutoksen voimaantulosta ei vielä ole lopullista tietoa, esityksen mukaan se olisi syksyllä 2016.

 

Asiakasmaksun korotus johti kevään aikana siihen, että jotkut perheistä valitsivat lyhyemmän toiminta-ajan, jolloin asiakasmaksukertymä pieneni. Maksukertymä pienenee myös sen vuoksi, että elokuussa 2015 perusopetus alkaa vasta 18.8., jolloin toimintapäiviä on 10. Perusopetuslain mukaan tällöin voidaan periä vain puolet kuukausimaksusta. Asiakasmaksukertymään vaikuttaa myös maksuvapautukset silloin kun perheen toimeentulo vaarantuu asiakasmaksun suuruuden vuoksi.

 

Tuottajat ovat hakeneet avustuksen korotusta viimeksi vuonna 2014 ja korotuspaineesta keskusteltiin tuottajasopimusta päivitettäessä keväällä 2015. Tuottajien taloudellinen tilanne on muuttunut merkittävästi kesän aikana, tästä asiasta on osa tuottajista ollut yhteydessä Turun kaupungin viranhaltijoihin. Osalla tuottajista on ollut palkattuna henkilöstöä erilaisilla palkkatuilla. Työ- ja elinkeinopalveluista saadun tiedon mukaan palkkatukeen varatut määrärahat ovat loppuneet, joten palveluntuottajilla ei ole mahdollista hyödyntää palkkatukea. Tämä korottaa merkittävästi palkkakustannuksia, jollei henkilöstöä vähennetä. Toimintaa ohjaamassa tulee kuitenkin olla riittävästi henkilöstä, jotta voidaan taata turvallinen ja laadukas toiminta.

 

Tällä hetkellä vain yksi tuottaja on toimittanut kasvatus- ja opetuslautakunnalle anomuksen lisäavustuksesta. On oletettavaa, että näitä anomuksia tulee lisää syksyn aikana. Tuottajat ovat nostaneet keskusteluissa esille myös mahdollisen tuottajasopimuksen irtisanomisen. Suunnitteilla oleva lakimuutos ei helpota tuottajien taloudellista tilannetta lukuvuonna 2015-2016. Mikäli palkkatukiin saataisiin vuoden 2015 lopulla lisämäärärahoja valtion taholta, ei se kuitenkaan auttaisi välittömästi tilannetta, koska henkilöstö on palkattu elokuusta toiminnan käynnistyessä, jolloin henkilö menettää mahdollisuuden palkkatukeen.

 

Avustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa yhteensä 784 000, josta on käytetty kevätlukukauden aikana 52 prosenttia. Talousarviossa ei ole varauduttu avustuksen korotukseen.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee aamu- ja iltapäivätoiminnan tilanteen tiedoksi.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi Oksasen Hartialan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

palKulmala Vesa