Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta11519.08.20155

8806-2014 (041)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talouden 2. osavuosikatsaus

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään tiedoksi vuoden 2015 toinen osavuosikatsaus.

Kasopelk § 115

Talouspäällikkö Anne Takalo 14.8.2015:

 

Toisen osavuosikatsauksen käsitteleminen

 

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 30.6.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

 

Strategisen sopimuksen toteutuminen

 

Sivistystoimialalla on yksi yhteinen strateginen sopimus.

 

Liite 1                                   Sivistystoimialan osavuosikatsaus 2, strategisten ja muiden sitovien tavoitteiden seuranta

 

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

 

Palvelualuekohtaiset operatiiviset sopimukset raportoidaan samassa yhteydessä.

 

Liite 2                                  Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 3                                  Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 4                                  Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 5                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 6                                  Aikuiskoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 7                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 8                                  Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

Liite 9                                   Talousarvion toinen toteutumisennuste 2015, määrärahat ja tuloerät

 

Liite 10                                   Osavuosikatsaus 2 Sivistystoimiala

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2015 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kasopelk § 115
Liite 1:Sivistystoimialan osavuosikatsaus 2, strategisten ja muiden sitovien tavoitteiden seuranta
Liite 2:Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 3:Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 4:Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 5:Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 6:Aikuiskoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 7:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 8:Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 9:Talousarvion toinen toteutumisennuste 2015, määrärahat ja tuloerät
Liite 10:Osavuosikatsaus 2 Sivistystoimiala