Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.12.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Ravintola Alabama, Lemminkäisenkatu 14-18 B

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
198 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
199 § Pöytäkirjan tarkastus
200 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
201 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelman tarkistus vuoden 2015 talousarvion osalta sekä operatiivisten sopimusten hyväksyminen vuodelle 2015
202 § Laskujen ja maksutositteiden hyväksyjät sekä hankintavaltuudet kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa ajalle 1.1.2015 - 31.12.2015
203 § Saatavien tileistä poistaminen
204 § Ulapan huvilasta luopuminen
205 § Fakta-kuutioiden hankinta Effica-järjestelmään
206 § Perusopetuksen ylikunnalliset sopimukset
207 § Lisäselityksen antaminen Turun hallinto-oikeudelle Olli Ahlqvistin vastaselityksen johdosta
208 § Ilmoitusasioita
209 § Jaoston pöytäkirja ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
210 § Jaostojen pöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon