Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.06.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Opetusravintola Alabama, Lemminkäisenkatu 14-18 B

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
97 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
98 § Pöytäkirjan tarkastus
99 § Iltakouluasia
100 § Oikaisuvaatimus perusopetuksen tulosaluejohtajan 8.5.2014 tekemästä päätöksestä § 52 koskien koulunkäyntiä avustavaa henkilöstöä lukuvuonna 2014 - 2015
102 § Rakennusinvestointiesitykset vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaan sekä pitkän aikavälin näkemykset rakennusinvestoinneista vuosille 2019-2024
103 § Aloite tilaelementin sijoittamiseksi päiväkotikäyttöön Yli-Maarian koulun tontille
104 § Lausunto luonnoksesta Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeeksi
105 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
106 § Ilmoitusasioita
108 § Sivistystoimialan valtionosuusrahoituksen lisäykset ja niiden vaikutukset talousarvioon 2014
109 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan analyysi talousennusteen osoittamasta talousarviopoikkeamasta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon