Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta8121.05.20144
Kasvatus- ja opetuslautakunta10211.06.20146

4578-2014 (041, 650)

Rakennusinvestointiesitykset vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaan sekä pitkän aikavälin näkemykset rakennusinvestoinneista vuosille 2019-2024

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 81

Suunnittelupäällikkö Tapio Alapaattikoski:

 

Konsernihallinnon Strateginen tilojen ohjaus –vastuualue (STO) pyytää kirjeellään 16.4.2014 toimialoilta/yhteisöiltä rakennusinvestointiehdotukset vuosille 2015–2018 ja pitkän aikavälin näkemykset rakennusinvestoinneista vuosille 2019–2024.

 

Liite 1                                  Konsernihallinnon Strateginen tilojen ohjaus –vastuualue 16.4.2014

 

Lähtökohtana on kaupunginvaltuuston viime vuonna hyväksymä vuosien 2015–2016 taloussuunnitelma. Toimialan/yhteisön tulee esittää perustelut hankekohtaisesti kaikista investointiehdotuksistaan.

 

Vuoden 2015–2016 taloussuunnitelmassa olevia hankkeita on syytä tarkistaa ja vain perustelluista syistä (esim. toiminnan tehostuminen, käyttömenojen aleneminen) voidaan ehdottaa lisähanketta.

 

Rakennusinvestointiehdotukseen kirjataan talousarvion ja -suunnitelman osaksi esitettävät peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Esitykseen kirjataan myös tehtäväksi esitettävät pienet toiminnalliset muutostyöt.

 

Lisäksi STO pyytää kirjallisesti esittämään suunnitelman tilankäytön tehostamiseksi suunnittelukaudella. Suunnitelmassa tulisi esittää olemassa olevien tilojen käytön tehostamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Lisäksi tulisi esittää näkemys mistä tiloista voidaan luopua osittain tai kokonaan.

 

Esityksen tulee olla Konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen organisaation postilistalla perjantaihin 23.5.2014 mennessä.

 

Kasvatus- ja opetusviraston Tilapalvelut on neuvotellut hankkeista ja niiden toteuttamisaikatauluista ja muista edellytyksistä Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen kanssa. Hankkeista on keskusteltu myös mm. Päiväkotien hankeryhmässä sekä Sivistystoimialan sisäilmatyöryhmässä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.3.2013 rakennusinvestointiehdotukset vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 2015 -2017 taloussuunnitelmaan sekä pitkän tähtäimen suunnitelmaan vuosille 2018 -2023. Lautakunnan ehdotuksissa 27.3.2013 mukana olleista kohteista on poistettu seuraavat hankkeet:

 

-Kombikoulu (valmistuu joulukuussa 2014)

-Raunistulan päiväkoti 2 (hankkeen tarve on syytä erikseen tarkistaa Rauninaukion päiväkodin korvaavien tilojen valmistuttua)

 

Ehdotuksissa on mukana uutena aikataulutettuna kohteena Logistiikan osaamiskeskus-hanke, koska hanke on mukana kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymässä rakennushankkeiden investointiohjelmassa ns. pitkän aikavälin (2015-2019) tilahankkeena.

 

Mukana on myös ammatti-instituutin Infoteekkirakennus, joka on rahoituskohteena kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa.

 

Pienissä toiminnallisissa muutostöissä (100 000 – 1 000 000 euroa) on mukana kolme kohdetta: Aninkaisten koulukiinteistö, Turun Lyseon koulukiinteistö ja Luostarivuoren koulukiinteistö.

 

Ehdotuksissa ei muilta osin ole otettu huomioon ammatti-instituutin tulevia tilahankkeita, koska instituuttia koskevat monet tilajärjestelyt 2010 –luvun loppupuolella ovat vielä valmistelussa Strateginen tilojen ohjaus- vastuualueen johdolla useassa eri työryhmässä.

 

Kasvatus- ja opetusviraston Tilapalvelut on laatinut ehdotuksen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiksi vuosille 2015 -2018.

 

Liite 2                                   Peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet 2015 -2018

 

Ehdotuksissa mukana olevista hankkeista on todettavissa seuraavaa:

 

1.Infoteekkirakennus

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.9.2011 Peltolan koulutalon infoteekkirakennuksen hankekuvauksen.

 

Hankkeen bruttoalaksi todettiin hankekuvauksessa 606 m2 ja vuokrattavaksi huoneistoalaksi 537 m2.

 

Hankkeen kustannusarvioksi, ammatti-instituutin oma työpanos huomioon ottaen, todettiin 800 000 euroa.

 

Työt ovat käynnissä ja näillä näkymin hanke valmistuu vuoden 2015 aikana.

 

Hanketta on rahoitettu kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa 468 000 euroa.

 

2.Piiparinpolun päiväkoti

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 31.3.2014 Piiparinpolku 18:n päiväkodin hankesuunnitelman. Samalla kaupunginhallitus päätti, että hanke toteutetaan leasing-rahoituksella.

 

Hankkeen rakennuskustannukset tammikuun 2014 kustannustasossa ovat tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä 1 762 000 euroa. Kustannuksiin sisältyy myös vanhan päiväkotirakennuksen purkaminen.

 

Vanhan päiväkotirakennuksen purku hyväksyttiin rakennuslautakunnassa 6.3.2014.

 

Päiväkotirakennuksen tilaohjelma on laadittu neljälle lapsiryhmälle (84 lasta). Purettava vanha päiväkotirakennus oli mitoitettu kolmelle lapsiryhmälle (56 lasta).

 

Uuden päiväkodin tavoitebruttoala on hankesuunnitelman mukaan 737 brm2.

 

Tavoitteena on, että uudet tilat otetaan käyttöön vuoden 2015 keväällä.

 

3.Katedralskolan

 

Kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymässä vuosien 2014 -2016 investointi-ohjelmassa hanketta on rahoitettu 2 500 000 euroa vuonna 2014 ja 5 023 000 euroa vuonna 2015.

 

Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 7 623 000 euroa. Mukana on perustustyöt.

 

Paalutustyöt käynnistyvät syksyllä 2014. Purkutyöt ja varsinaiset peruskorjaustyöt käynnistyvät tämänhetkisen aikataulun mukaan alkuvuodesta 2015.

 

Peruskorjaustyöt saatetaan päätökseen loppukeväästä 2016. Aikataulu tarkentuu jatkosuunnittelussa.

 

Katedralskolanin lukio siirtyy kesällä 2014 väistötiloihin Topeliuksen koulun tiloihin. Töiden valmistumisen siirtyminen aikaisemmin suunnitellusta (joulukuu 2015) on otettava huomioon väistötilojen käytössä.

 

4.Hirvensalon koulu ja päiväkoti

 

Kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymässä vuosien 2014 -2016 investointiohjelmassa ei hanketta ole rahoitettu, koska se toteutetaan Kiinteistöosakeyhtiö-perusteisena. Hanke todetaan investointiohjelmassa vuokrakohteena.

 

Hankkeen kustannusarvio on 23 969 000 euroa. Kustannusarviossa on mukana koulu- ja päiväkotitilojen lisäksi lähikirjastotilat, nuorisotoimen tilat sekä kouluterveydenhuolto- ja neuvolatilat.

 

Tavoitteena on, että tilat ovat valmiina kesällä 2016.

 

Urakkatarjoukset ovat Kiinteistöliikelaitoksen käsittelyssä.

 

5.Raunistulan päiväkoti

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.2.2014 hyväksyä Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palveluverkkolinjaukset 2014-2018 ohjeellisena noudatettavaksi siten muutettuna, että pohjoisella varhaiskasvatusalueella Rauninaukion päiväkodin huonokuntoisista tiloista tulee luopua. Näitä korvaamaan luodaan noin 70-140 omana toimintana toteutettavaa päivähoitopaikkaa vuoteen 2016 mennessä.

 

Päätöksen mukaan päiväkodin rakennushanke voidaan toteuttaa erillisen hankesuunnitelman mukaisesti myös Turun Palvelutilat Oy:n toimesta.

 

Hankkeen jatkosuunnittelun koordinoinnista vastaa Strateginen tilojen ohjaus –vastuualue.

 

Hankkeen toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa on välttämätöntä nykyisten tilojen huonokuntoisuuden ja sisäilmaongelmien vuoksi. Rauninaukion päiväkoti on Sivistystoimialan sisäilmatyöryhmän jatkuvassa seurannassa.

 

6.Paltankadun päiväkoti

 

Paltankadun päiväkoti, Paltankatu 27, on rakennettu vuonna 1985. Päiväkodissa tehtiin keväällä 2012 Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Sisäilmaston laatuun liittyviä selvityksiä koskeva raportti valmistui 25.2.2014.

 

Selvityksessä on todettu merkittävämmäksi akuutiksi ongelmaksi vesikatteen vuodot ja niiden aiheuttamat sisäpintojen materiaalien vauriot.

 

Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut on valmistelemassa akuutteja kesällä 2014 toteutettavia korjaustoimenpiteitä, joihin kuuluu mm. huopakaton avauksia ja korjauksia kattoikkunoiden kohdalla, kattoikkunoiden ympäristön vuotokohtien rakenneavauksia ja korjauksia sekä kosteusvauriokohtien rakenneavauksia ja korjauksia.

 

Talo vaatii kuitenkin täydellisen peruskorjauksen, mikäli se aiotaan pitää toiminnassa vielä vuosia eteenpäin. Nyt vireillä olevilla akuuteilla korjauksilla varmistetaan se, että toiminta voi toistaiseksi jatkua turvallisesti.

 

Peruskorjauksen alustava kustannusarvio on 1 400 000 euroa.

 

Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että saneeraus saatetaan päätökseen kesällä 2016.

 

7.Puolalan koulukiinteistö, Kauppiaskatu 14

 

Hanke on mukana kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymässä ns. pitkän aikavälin tilahankelistalla (toteuttamisvuodet 2015 -2019). Hankkeelle ei ole rahoitusta.

 

Kustannusarvio on 8 130 000 euroa.

 

Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että hanke käynnistyy vuonna 2016 ja saatetaan päätökseen vuonna 2017.

 

8.Sofiankadun päiväkoti

 

Hankkeen hankesuunnitelma oli varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan lausunnolla 23.5.2012.

Uudet tilat korvaavat nykyiset huonokuntoiset tilat, jotka puretaan.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.2.2014 sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palveluverkkolinjaukset 2014-2018 ohjeellisena noudatettavaksi . Sofiankadun tilojen osalta linjauksissa todetaan seuraavaa:

 

”Läntisellä varhaiskasvatusalueella Sofiankadun päiväkodin huonokuntoisista tiloista tulee luopua. Sofiankadun päiväkoti korvataan erikseen laadittavan hankesuunnitelman mukaisesti uudella noin 140 hoitopaikkaa käsittävällä päiväkodilla. Investointihanke pyritään toteuttamaan kaupungin investointiohjelman keventämiseksi Turun Palvelutilat Oy:n toimesta. Erityisryhmien hoitotarpeen turvaamiseksi päivähoitopalvelu kyseisessä kiinteistössä toteutetaan kaupungin omana toimintana.”

 

Jatkosuunnittelun koordinoinnista vastaa Strateginen tilojen ohjaus –vastuualue.

 

Keskeisenä sijoituspaikkavaihtoehtona on Tallimäen kenttä Topeliuksen koulun vieressä. Päiväkodin sijoittaminen tontille edellyttää asemakaavan muutosta. Muutos on vireillä.

 

Hankkeen kustannusarvio on 4 911 000 euroa.

9.Logistiikkakoulutuksen osaamiskeskuksen tilat

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta antoi kokouksessaan 22.5.2012 lausuntonsa Tilakeskukselle Logistiikkakoulutuksen osaamiskeskuksen hankesuunnitelmasta.

 

Hankesuunnitelmassa esitettiin eri vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. Keskeisenä vaihtoehtona oli tilojen sijoittaminen Artukaisiin yhteistyössä Turun Aikuiskoulutussäätiön kanssa.

 

Neuvottelut kaupungin ja säätiön välillä eivät edenneet, joten vaihtoehtona selvitettiin tilojen sijoittaminen ammatti-instituutin Peltolan yksikön yhteyteen. Tämän vaihtoehdon luonnossuunnitelmat valmistuivat alkusyksystä 2013.

 

Neuvottelut Aikuiskoulutussäätiön kanssa ovat nyt käynnistyneet uudelleen, ja vuoden 2012 hankesuunnitelmaa ollaan päivittämässä Strateginen tilojen ohjaus- vastuualueen johdolla.

 

Akuuttina ongelmana on logistiikkakoulutuksen Amiraalistonkatu 10:n toimitilat. Yksikkö toimii siellä vanhoissa, 1970-luvulla rakennetuissa korjaamohalleissa ja kiinteistön pihalle sijoitetuissa parakeissa.

 

Amiraalistonkadun tilat sijaitsevat alueella, joka on osa ns. Linnafältin aluetta. Alue on uudessa asemakaavassa osoitettu asumiseen, ja nykyisistä tiloista on mitä todennäköisimmin siirryttävä pois vuoden 2015 alkupuolella.

 

Väistötiloja ollaan hakemassa rinnan pysyvien tilojen suunnittelun kanssa.

 

Amiraalistonkadun tilat ovat Sivistystoimialan sisäilmatyöryhmän seurannassa.

 

Pysyvien uusien tilojen kustannusarvio (12,6 milj.euroa) tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.

 

10.Talinkorventien päiväkoti

 

Talinkorventien päiväkoti, Talinkorventie 16, on rakennettu vuonna 1974. Tiloja on 956 m2. Hoitopaikkoja on 97.

 

Tasakatto muutettiin harjakatoksi vuonna 1996.

 

Kokonaisvaltaista peruskorjausta tiloissa ei ole tehty. Päiväkodin toimintaedellytysten turvaaminen pitemmällä aikavälillä edellyttää tilojen täysimittaista saneerausta.

 

Strateginen tilojen ohjaus –vastuualue on yhteistyössä Sivistystoimialan kanssa selvittämässä valtuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelman pohjalta hankkeen tarvetta.

 

Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että tilojen peruskorjaus saatetaan päätökseen vuonna 2017.

 

Hankkeen alustava kustannusarvio on 1 500 000 euroa.

 

11.Yli-Maarian koulu ja päiväkoti

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.4.2011 Yli-Maarian koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma on mitoitettu yhteensä 276 vuosiluokkien 1-6 oppilaalle ja 105 lapsen (5 ryhmää) päiväkodille. Lisäksi uudisrakennukseen tiloihin on tarkoitus sijoittaa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan lähikirjasto ja kouluterveydenhoidon yhteyteen alueen lastenneuvolapalvelut.

 

Sijoituspaikaksi ajateltu tontti sijaitsee Vakiniitun uudella kaava-alueella Pyhän Marian tien, Kukkamaariankadun ja Paakarinkadun rajaamassa kulmassa. Kaava on laadittu ja lainvoimainen.

 

Alue on Turun kaupungin omistuksessa. Tontin koko on noin 1,8 hehtaaria.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.9.2013 sivistystoimialan perus- ja lukio-opetuksen palveluverkosta. Päätöksessä todetaan, että Yli-Maarian koulu perustetaan 2017.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 2.12.2013 rakennushankkeiden investointiohjelman vuosille 2014 -2016. Yli-Maarian koulu- ja päiväkotihanketta varten on varattu 200 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2016. Toteuttamisaikatauluksi todetaan vuodet 2016 -2020.

 

Turun kaupunki teki 18.12.2013 ehdotuksen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY- keskus) vuosille 2015 -2018 laadittavaa oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten. Ehdotuksessa on mukana Yli-Maarian koulu ja päiväkoti maaliskuussa 2017 käynnistyvänä hankkeena. Valmistumistavoitteeksi todetaan joulukuu 2018.

 

Valtuuston 18.4.2011 hyväksymää hankesuunnitelmaa ollaan päivittämässä. Päivitystyö valmistuu lähiaikoina. Päivityksen yhteydessä mm. varmistetaan, ovatko kaikki eri toimialat edelleen sitoutuneet osallistumaan hankkeeseen vuonna 2011 hyväksytyssä hankesuunnitelmassa todetun mukaisesti.

 

Hankkeen kustannusarvio (mukana myös muut toimialat) on 10 900 000 euroa.

 

12.Martin päiväkoti

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.6.2012 Martin alueen päivähoitojärjestelyjä koskevan tarveselvityksen. Tarveselvityksessä todetaan mm., että

 

-ennusteen mukaan lapsimäärä kasvaa Martin alueella 2012 -2018 yhteensä 100:lla

-kasvavasta lapsimäärästä 78 % tarvitsee päiväkotipaikan, joten lisäpaikkoja tarvitaan alueella pelkästään lapsimäärän kasvun vuoksi laskennallisesti 78:lle

-arvioitu paikkavajaus on jo alkuvuodesta 2013 laskennallisesti 113, ja kun ottaa huomioon lasten määrän arvioidun kasvun 2012 -2018, on paikkavaje vuosikymmenen puolivälin jälkeen yhteensä noin 180

 

Selvityksessä todetaan em. perustein, että Martin alueella tarvitaan 2010-luvun puolivälissä näin ollen uusi päiväkoti, joka on mitoitettu yhteensä 144 lapselle. Lisäksi on varauduttava 2010-luvun loppupuolella toisen kunnallisen päiväkodin rakentamiseen, ellei paikkavajetta täytetä yksityisen sektorin palveluilla tai uutta päiväkotirakennusta kevyemmillä ratkaisuilla.

 

Lisäksi on otettava huomioon, että osa alueen nykyisistä päiväkotitiloista ei toiminnallisesti ja kunnoltaan vastaa tämän päivän vaatimuksia, joten joistakin tiloista voidaan joutua luopumaan lähivuosina.

 

Tarvesuunnitelma ei ole toistaiseksi edennyt hankesuunnitteluvaiheiseen.

 

Tilanne on tarveselvityksen laatimisen jälkeen muuttunut siten, että Vähä-Heikkilän koulun tontille on noussut 35 lapselle suunniteltu tilaelementtipäiväkoti Kasvatus- ja opetuslautakunnan 9.10.2013 tekemän esityksen mukaisesti. Toiminta uusissa tiloissa alkoi toukokuun 2014 alussa. Päiväkoti toimii väistötilana Stålarminkadun päiväkotitilojen remontin aikana. Remontti saadaan päätökseen näillä näkymin kesällä 2015.

 

Lautakunnan em. esityksessä (9.10.2013) Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluille todettiin, että tilat ovat remontin jälkeen käytettävissä esiopetuksen ja täydentävän päivähoidon lisätiloina siihen asti, kunnes tarveselvityksen edellyttämä uusi päiväkoti alueelle valmistuu, tai tilantarve hoidetaan muilla ratkaisuilla.

 

Tulevissa tilantarveselvityksissä on lisäksi otettava huomioon, että kaupunki joutuu luopumaan Betaniankatu 1 A:n tiloista 1.1.2015 lukien. Asunto-osakeyhtiö ottaa tilat omaan käyttöönsä.

 

Kasvatus- ja opetusviraston tilapalvelut on laatinut ehdotuksen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiksi vuosille 2019 -2024.

 

Liite 3                                   Peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet 2019-2024

 

Ehdotuksessa mukana olevista hankkeista on todettavissa seuraavaa:

1.Juhana Herttuan koulukiinteistö

 

Hanke on mukana kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymässä ns. pitkän aikavälin tilahankelistalla vuosina 2016 -2020 toteutettavana kohteena. Rahoitusta hankkeelle ei ole.

 

Hankkeen kustannusarvio on 7 560 000 euroa.

 

Juhana Herttuan koulukiinteistö, Hansakatu 2, on Sivistystoimialan sisäilmatyöryhmän seurannassa. Mitään akuuttia koulutilojen käyttöön vaikuttavaa ongelmaa ei tällä hetkellä ole, mutta mm. ilmanvaihtojärjestelmä, ja ylipäänsä talon perustekniikka, odottaa täydellistä uusimista.

 

Tässä ehdotuksessa tavoitteena on, että hanke saatettaisiin päätökseen vuonna 2019.

 

2.Parolanpolun päiväkoti

 

Parolanpolun päiväkoti (917 m2), Parolanpolku 9, on rakennettu vuonna 1973. Hoitopaikkoja on 116.

 

Tasakatto muutettiin harjakatoksi vuonna 1997. Samassa yhteydessä uusittiin poistoilmakanava ja poistoilmakone. Myös salaojat ja kiinteistön ulkopuoliset viemärit on uusittu.

 

Vuonna 2009 tehdyn kuntotutkimuksen mukaan mm. ilmanvaihtojärjestelmä sekä vesijohtoverkosto tulisi uusia.

 

Täysimittaista peruskorjausta talossa ei ole tehty. Päiväkodin toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää tilojen perusteellisempaa korjausta.

 

Tässä ehdotuksessa tavoitteena on, että korjaustyöt on saatettu päätökseen vuonna 2019.

 

Runosmäen asuinalueen yleissuunnitelma on valmisteilla Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun johdolla. Siinä yhteydessä selvitetään myös kokonaisvaltaisesti alueen päivähoitotilanne ja tulevat tarpeet. Selvityksessä otetaan huomioon sekä yksityisen että kunnallisen sektorin palvelut.

 

Parolanpolun päiväkodin peruskorjauksen edellytyksenä on, että ko. yksikön toiminnan jatkaminen todetaan selvityksessä perustelluksi.

 

3.Pansion koulukiinteistö

 

Hanke on mukana kaupunginvaltuuston 2.12.2012 hyväksymässä ns. pitkän aikavälin tilahankelistalla vuosina 2017 -2021 toteutettavana kohteena. rahoitusta hankkeelle ei ole.

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta antoi kokouksessaan 23.5.2012 lausuntonsa Tilakeskukselle Pansion koulun hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma piti sisällään eri vaihtoehtoja:

 

Pansion koulu alakouluna (peruskorjaus, 6,7 milj. euroa)

Pansion koulu ala- ja yläkouluna (peruskorjaus ja uudisrakennus, 10,4 milj. euroa)

Pernon koulun tontille rakennettava yhtenäiskoulu (uudisrakennus, 11,0 milj. euroa)

 

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittää, että Pansion koulun laajennus tai uudisrakennus toteutetaan, jotta yhtenäiskoulu toteutuu myös 7.-9.luokkien osalta.

 

Mitään hankesuunnitelmaan perustuvia päätöksiä yläkoulutilojen rakentamisesta Pansion koulun yhteyteen ei ole olemassa.

 

Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että korjaustyöt on saatettu päätökseen kesällä 2019.

 

4.Kallelankadun päiväkoti

 

Kiinteistö (1 074 m2) on valmistunut vuonna 1982. Kapasiteetti on 92 lasta. Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus on tehty vuonna 2004.

 

Henkilökunnan oireilun vuoksi kiinteistössä on otettu vuonna 2011 sisäilmanäytteitä, nuohottu ilmastointikanavat, tehty mineraalivilla tutkimus vuonna 2012 ja vaihdettu ilmanvaihtokoneiden äänieristysvillat ko. tutkimuksen tulosten perusteella ja mm. vaihdettu likaisia vanhoja akustiikkalevyjä.

 

Kallelankadun päiväkodissa toteutetaan vuonna 2014 pienillä peruskorjausmäärärahoilla osastotilojen korjaus. Hankkeen kustannusarvio on 350 000 euroa. Ko. hanke ei poista tarvetta koko kiinteistön remonttiin. Talo vaatii täydellisen peruskorjauksen, jotta toimintaedellytykset saadaan pysyvästi tämän päivän vaatimusten edellyttämälle tasolle.

 

Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että peruskorjaustyöt on saatettu päätökseen vuonna 2020.

 

5.Kakskerran koulu

 

Hanke on mukana kaupunginvaltuuston 2.12.2012 hyväksymässä ns. pitkän aikavälin tilahankelistalla vuosina 2018 -2022 toteutettavana kohteena. Hanketta ei ole rahoitettu.

 

Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että uudet tilat ovat valmiina kesällä 2020.

 

Kakskerran koulun oppilaat on sijoitettu toistaiseksi Haarlan koulutalon tiloihin. Suunnitelmissa on lähdetty siitä, että tilat riittävät kesään 2016, jolloin Hirvensalon uusi koulu valmistuu. Haarlan koulutalon tilojen riittävyys on kuitenkin varmistettava joka vuosi erikseen.

 

6.Kastun koulu

 

Hanke on mukana kaupunginvaltuuston 2.12.2012 hyväksymässä ns. pitkän aikavälin tilahankelistalla vuosina 2017 -2021 toteutettavan kohteena. Hanketta ei ole rahoitettu.

 

Hankkeen kustannusarvio on 7 688 000 euroa.

 

Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että tilojen saneeraus saatetaan päätökseen kesällä 2020.

 

Kiinteistön eri osissa (A-siipi, B-siipi, C-siipi) on tehty korjauksia jo 2000-luuvn ensimmäisellä vuosikymmenellä, mm. ikkunoita on korjattu, uusittu keittiön ilmanvaihto ja korjattu ruokasali.

 

A-siipi on pääosin korjaamatta, C-siivessä mm. ikkunat on uusimatta, kotitalouden tilat vaativat saneerausta, ilmanvaihtojärjestelmä menee uusiksi jne.

 

7.Skanssin koulu ja päiväkoti

 

Skanssin alueen jatkosuunnittelu on käynnistynyt ympäristö- ja kaavoitusvirastossa. Tavoiteasettelussa todetaan mm., että alueella tulee olla hyvä lähipalvelutaso (koulu, päiväkoti, päivittäistavarakauppa jne.).

 

Kasvatus- ja opetusviraston Tilapalvelut vastasi vuonna 2013 alueen palvelutarveselvityksestä. Selvityksessä (27.6.2013) otettiin huomioon päiväkoti- ja koulupalvelut, kouluterveydenhuolto- ja neuvolatilat, koulukirjasto- ja lähikirjastotilat sekä liikuntapalvelut.

 

Asukasmäärän todellinen kehitys ja kehitysvauhti vaikuttaa päiväkoti- ja koulupalveluiden rakentamiseen. Alueen rakentamista ja väestömäärän kehitystä on näin ollen seurattava huolellisesti 2010-luvun loppupuolella ja tarkennettava siinä yhteydessä päiväkoti- ja koulutilatarpeita.

 

Nykyiset koulutilat riittävät näillä näkymin 2020-luvun alkupuolelle. Mikäli asuntorakentaminen lähtee voimakkaammin liikkeelle 2010-luvun puolivälin jälkeen, tarvitaan mahdollisesti uusia päivähoitopalveluita jo vuosikymmenen loppupuolella.

 

Päivähoitojärjestelyissä on myös otettava huomioon yksityisen sektorin tarjoamat mahdollisuudet.

 

Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että alueella tarvitaan vuonna 2024 koulutilat yhtensä 547 oppilaalle sekä päivähoitotilat 84 lapselle. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon myös kouluterveydenhuolto- ja neuvolatilat sekä kirjastotilat.

 

Alustava kustannusarvio, jossa on mukana myös muiden toimialojen em. tilat, on 19 204 000 euroa.

 

Pienet toiminnalliset muutostyöt 2015-2018

 

Kasvatus- ja opetusviraston Tilapalvelut on laatinut ehdotuksen pienistä toiminnallisista muutostöistä 2015 -2018.

 

Liite 4                                   Pienet toiminnalliset muutostyöt 2015-2018

 

Ehdotuksessa mukana olevista hankkeista on todettavissa seuraavaa:

 

1.Aninkaisten koulutalo

 

Selvitettävänä on ammatti-instituutin Tommilankadun toimipisteen toimintojen siirtäminen Aninkaisten koulutaloon. Tavoitteena on, että Tommilankadun tiloista voidaan luopua kesällä 2015.

 

Päätökset Tommilankadun tiloista luopumisesta puuttuvat. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin varauduttava siihen, että nykyisissä tiloissa Aninkaistenkadulla on tehtävä joitakin korjaus- ja muutostöitä, jotta toimintaedellytykset ovat riittävät.

 

Valmisteluryhmä on laatimassa tarvittavia suunnitelmia Strateginen tilojen ohjaus-vastuualueen johdolla.

 

2.Turun Lyseon koulutalo

 

Kaupunginvaltuusto päätti 23.9.2013 käsitellessään Sivistystoimialan perus- ja lukio-opetuksen palveluverkkoa, että Turun Lyseon lukio lakkautetaan 1.8.2016 lukien ja se yhdistetään Luostarivuoren lukioon.

 

Samalla valtuusto päätti, että Runosmäen koulu lakkautetaan ja sen toiminnot yhdistetään Turun Lyseon kouluun 1.8.2016 lukien.

 

Kasvatus- ja opetusviraston Tilapalvelut on perustanut valmisteluryhmän selvittämään tarvittavia muutos – ja korjaustöitä Turun Lyseon koulukiinteistössä. Ryhmän perustava kokous oli 31.3.2014. Ryhmässä on ao. koulujen, Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen sekä Strateginen tilojen ohjaus- vastuualueen edustus. Ryhmä kuulee työnsä yhteydessä mm. Nuoren palveluja (iltapäivätoiminta) sekä liikuntapalveluja (mm. koulun kentän käyttö).

 

3.Luostarivuoren koulutalo

 

Kaupunginvaltuusto päätti 23.9.2013 käsitellessään Sivistystoimialan perus- ja lukio-opetuksen palveluverkkoa, että Turun Lyseon lukio lakkautetaan 1.8.2016 lukien ja se yhdistetään Luostarivuoren lukioon.

 

Kasvatus- ja opetusviraston Tilapalvelut on alustavasti keskustellut Luostarivuoren koulun ja lukion sekä Turun Lyseon lukion edustajien kanssa niistä välttämättömistä korjaus- ja muutostöistä, joita lukioiden yhdistäminen edellyttää. Tarkemmista suunnitelmista neuvotellaan myöhemmin.

 

Suunnitelma tilankäytön tehostamisesta

 

Strateginen tilojen ohjaus- vastuualue pyytää toimialoja kirjallisesti esittämään suunnitelman tilankäytön tehostamiseksi suunnittelukaudella.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.9.2013 sivistystoimialan perus- ja lukio-opetuksen palveluverkosta. Päätös pohjautui moniin aikaisemmin tehtyihin kouluverkkoa koskeviin selvityksiin ja päätöksiin.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.2.2014 hyväksyä sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palveluverkkolinjaukset 2014 -2018 ohjeellisena noudatettava siten muutettuna, että pohjoisella varhaiskasvatusalueella Rauninaukion päiväkodin huonokuntoisista tiloista tulee luopua.

 

Näitä korvaamaan luodaan noin 70 -140 omana toimintana toteutettavaa päivähoitopaikkaa vuoteen 2016 mennessä.

 

Päiväkodin rakennushanke voidaan toteuttaa erillisen hankesuunnitelman mukaisesti myös Turun Palvelutilat Oy:n toimesta.

 

Strateginen tilojen ohjaus- vastuualueen johdolla toimii useita työryhmiä, jotka selvittävät ammatti-instituutin tulevia tilajärjestelyjä. Selvittelyn kohteena on mm. Logistiikan osaamiskeskuksen tilahanke sekä Aninkaisten koulutalon tilojen tuleva käyttö, johon liittyy mahdollinen luopuminen Tommilankadun yksikön tiloista.

 

Tilapalvelut katsoo, että tässä vaiheessa ei tarvita erityisiä lisätoimenpiteitä tilankäytön tehostamiseksi 2010-luvun loppupuolella. Keskeistä on toteuttaa jo tehdyt päätökset (mm. Turun Lyseon lukion ja Luostarivuoren lukion yhdistämistä koskevat järjestelyt).

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen Konsernihallinnon Strateginen tilojen ohjaus- vastuualueelle sivistystoimialan rakennusinvestoinneiksi vuosille 2015-2018 sekä ehdotukset vuosille 2019-2024.

PäätösAsia pantiin pöydälle Koivusalon Liukkosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 102

Pöydältä 21.5.2014 § 81

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Oksanen teki Yrttiahon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen Konsernihallinnon Strateginen tilojen ohjaus -vastuualueelle sivistystoimialan rakennusinvestoinneiksi vuosille 2015 – 2018 sekä ehdotukset vuosille 2019 – 2024 seuraavin muutoksin:

Martin päiväkodin uudisrakennushanketta aikaistetaan, valmistumisvuositavoite 2016, prioriteetti 7. Hankesuunnitelman valmistelu on käynnistettävä välittömästi (muutos liitteeseen 2).

Lisätään Itä-Turun päiväkotihanke, valmistumisvuositavoite 2016, prioriteetti 8. Käynnistetään välittömästi tarveselvityksen ja hankesuunnitelman valmistelu (muutos liitteeseen 2).

Pansion koulukiinteistön peruskorjaushanke aikaistetaan toteutettavaksi vuoteen 2016 mennessä, prioriteettinumero 9 (muutokset liitteisiin 2 ja 3).

Pansion yläkoulun uudisrakennushanke lisätään toteutettavaksi vuoteen 2018 mennessä, prioriteetti 13 (muutokset liitteisiin 2 ja 3).

Martin ja Itä-Turun hankkeiden osalta lautakunta esittää, että tarvittavien asemakaavan muutosten valmistelu aloitetaan välittömästi.”

Päätös asiassa tehtiin äänin 11 – 2. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Liukkonen, Heinonen, Koivusalo, Schauman, Laaksonen, Ratilainen, Tarke, Rantanen, Rusi, Raho ja Hartiala. Oksasen ehdotuksen puolesta äänestivät Oksanen ja Yrttiaho.

Asian esitteli palvelujohtaja Vesa Kulmala.

Jakelu

esiKonsernihallinto, strateginen tilojen ohjaus


Liitteet:

Kasopelk § 81
Liite 1:Konsernihallinnon Strateginen tilojen ohjaus -vastuualue 16.4.2014
Liite 2:Peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet 2015-2018
Liite 3:Peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet 2019-2024
Liite 4:Pienet toiminnalliset muutostyöt 2015-2018

Kasopelk § 102
Liite 1:Konsernihallinnon Strateginen tilojen ohjaus -vastuualue 16.4.2014
Liite 2:Peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet 2015-2018
Liite 3:Peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet 2019-2024
Liite 4:Pienet toiminnalliset muutostyöt 2015-2018