Kasvatus- ja opetuslautakunta 15.05.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
78 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
79 § Pöytäkirjan tarkastus
80 § Hirvensalon uuden koulun ja päivähoitoyksikön nimi
81 § Katedralskolanin väistötilajärjestelyt 1.8.2014 lukien
82 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan ylimääräinen kokous
83 § Kerttulin lukion ensikertainen varustaminen
84 § Sähköiset oppimateriaalit/Option lunastaminen
85 § Konsta Lahtisen stipendirahasto 2013
86 § Tarkastuslautakunnan raportti varhaiskasvatuksen arvioinnista
87 § Päiväkotihoidon sääntökirjan yleisen osan täsmennykset ja muutokset
88 § Nuorisotakuun toteutumista Turussa seuraavan ohjausryhmän raportti 1/2013
89 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan syyskauden 2013 kokousajat
90 § Turun opetuksen historia -projekti
91 § Lausuntopyyntö Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston siirtoa Turun Aikuiskoulutussäätiölle valmistelevan työryhmän loppuraportista
93 § Jaostojen pöytäkirjat
94 § Varhaiskasvatuksen operatiivinen palvelutuotantosopimus 2013
95 § Ajankohtaiset asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon