Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.02.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
20 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
21 § Pöytäkirjan tarkastus
22 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
23 § Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan sekä lukio- ja ammattiopetuslautakunnan vuoden 2012 tilinpäätös
24 § Käyttösuunnitelma vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2016
25 § Päiväkotiverkkoselvitys
26 § Lukio- ja ammattiopetusverkko osana kampushanketta
27 § Rakennusinvestointiehdotukset vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 2015 - 2017 taloussuunnitelmaan sekä pitkän tähtäimen suunnitelmaan vuosille 2018 - 2023
28 § Kombikoulun hankesuunnitelman päivitys
29 § Ilmoitusasiat
32 § Vastaus Piia Elon jättämään valtuustoaloitteeseen Siirtyminen tuntiveloitteiseen todelliseen käyttöön pohjautuvaan päivähoitomaksukäytäntöön
33 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi otettu sivistystoimialan toimialajohtajan päätös "Sivistystoimialan hallinnonjärjestämispäätös 29.1.2013 lukien" 28.1.2013 § 14
34 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan edustajien nimeäminen vammaisneuvostoon vuosiksi 2013 - 2014
36 § Jaostojen pöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon