Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.02.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen lautakunnan kokouksissa
4 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnan järjestäytyminen
5 § Ilmoitusasiat
6 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kevätkauden 2013 kokousajat
7 § Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tiedoksi annettavat sivistystoimialan päätökset
8 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivalta eräissä henkilöstöasioissa
9 § Käyttösuunnitelma vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2016
10 § Päiväkotiverkkoselvitys
11 § Lukio- ja ammattiopetusverkko osana kampushanketta
12 § Lausunto Kupittaan Palloiluhalli -hankkeesta
13 § Luettelo sivistystoimialan oppilaitoksista
14 § Laskujen ja maksutositteiden hyväksyjät sekä hankintavaltuudet kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa 1.3.2013 alkaen
15 § Perhepäivähoidon palkanlaskennan lisäpiirteen hankinta työvuorojen suunnitteluun
16 § Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan lisämäärärahan jako tulosalueittain

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon