Kaupunginhallitus 15.10.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
463 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
464 § Pöytäkirjan tarkastus
465 § Iltakouluasiat (Kj)
466 § Sopimus maaseutuhallintopalveluiden järjestämisestä (Kj)
467 § Eläkemenoperusteisen maksun siirtäminen osakeyhtiömuotoiselle Turun Ammattikorkeakoululle ja Turun kaupunginteatterille (Kj)
469 § Satamaliikelaitoksen selvitys vuoden 2012 investointien siirtämisestä tai toteuttamatta jättämisestä (Yj)
470 § Kiinteistöliikelaitoksen selvitys vuoden 2012 investointien siirtämisestä ja toteuttamatta jättämisestä (Yj)
472 § Vuoden 2012 kunnallisvaalien vaalilautakunnat ja -toimikunnat (Kj)
473 § Vuoden 2012 kunnallisvaalien laitosäänestyspaikkojen täydentäminen (Kj)
475 § Konsernihallinnon virkojen ja toimien perustaminen (Kj)
476 § Kaupunginhallituksen jäsenten Rauno Artesolan ja Pirjo Rinteen Eurocard-kortin hankintaa ym. koskeva selvityspyyntö (Kj)
477 § Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Katri Sarlundin selvityspyyntö Koroisten maatilan jatkosta (Yj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon