Kaupunginhallitus 25.06.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 10:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
333 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
334 § Pöytäkirjan tarkastus
335 § Rahoituksen ja sijoituksen viikkoraportit (Kj)
336 § Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2013 - 2016 tarkistetut suunnitteluluvut (Kj)
337 § Peruspalvelulautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2012 (Kj,Kv)
338 § Kaupunginvaltuuston 11.6.2012 ja 18.6.2012 kokousten päätösten täytäntöönpano (Kj)
339 § Turun kaupunginteatteri Oy:n perustamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano (Kj)
340 § Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2012 (Kj)
341 § Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakuntaan (Kj)
342 § Viranhaltijan siirtäminen toimialajohtajan (hyvinvointitoimiala) virkaan (vak. nro 000491) (Kj)
343 § Viranhaltijan siirtäminen toimialajohtajan (sivistystoimiala) virkaan (vak. nro 000492)
344 § Viranhaltijan siirtäminen toimialajohtajan (kiinteistötoimiala) virkaan (vak. nro 000493) (Kj)
345 § Viranhaltijan siirtäminen toimialajohtajan (ympäristötoimiala) virkaan (vak. nro 000494) (Kj)
346 § Viranhaltijan siirtäminen toimialajohtajan (vapaa-aikatoimiala) virkaan (vak. nro 000495) (Kj)
347 § Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen perustaminen ja henkilöstöpalvelupäällikön viran perustaminen (Kj)
348 § Kulttuuripääkaupunkivuoden raportit ja jatkohankkeiden tilannekatsaus (Kj)
349 § Turku 2011 -säätiön sääntöjen muuttaminen (Kj)
351 § Vastaus kaupunginhallituksen jäsenten Rauno Artesolan ja Pirjo Rinteen selvityspyyntöön Turun yhdyskuntasuunnitteluyhdistys ry:n takausvelasta (Kj)
352 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 30.5.2012 § 56 (Kj)
354 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan paineviemärin ja vesijohdon rakentamisesta Kakskerran järven vesialueelle (Yj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon