Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 15.12.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 23.12.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-17:56 Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
96 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
97 § Pöytäkirjan tarkastus
98 § Kaupunginvaltuuston päätökset
99 § Kaupunginhallituksen päätökset
100 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
101 § Työvoiman käytön seuranta 1.1.2022-4.12.2022
102 § Talouden toteutumisen seuranta 1.1. - 30.11.2022
103 § Vapaaehtoispalokuntien kehittämishanke
104 § Turun kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
105 § Tilapäinen kiinteistökorvaus kertakorvauksena
106 § Kertakorvauksen maksaminen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon