Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 03.02.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 11.02.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Sähköinen kokous, Teams

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Kaupunginvaltuuston päätökset
4 § Kaupunginhallituksen päätökset
5 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
6 § Pelastuspäälliköiden päätöspöytäkirjat
7 § Työvoiman käytön seuranta 1.1. - 31.12.2021
8 § Turun kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
9 § Loimaan paloaseman tilamuutosten käynnistäminen
10 § Paloasemaverkkosuunnitelma 2030
11 § Operatiivisen palvelualueen toimintaluvut 2021
12 § Akustojen tulipalot
13 § Muut esille tulevat asiat
14 § Kertapalkkion maksaminen
15 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkastaminen työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon