Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 08.03.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Paattisten paloasema

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
12 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
13 § Pöytäkirjan tarkastus
14 § Kaupunginvaltuuston päätökset
15 § Kaupunginhallituksen päätökset
16 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
17 § Työvoiman käytön seuranta 1.1.-31.12.2017
18 § Krossin paloaseman rakentaminen
19 § Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2017 tilinpäätös ja kuntien lopulliset maksuosuudet vuodelta 2017
20 § Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista vuodelta 2017
21 § Aluepelastuslaitoksen vakanssin lakkauttaminen ja perustaminen
22 § Eräiden aluepelastustoimen vakanssien kelpoisuusvaatimusten tai nimikkeiden päivittäminen
23 § Kertapalkkion maksaminen
24 § Muutos aluepelastuslautakunnan vuoden 2018 kokouspäiviin
25 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon